Kissojen terveyskyselyn tavoitteet ja tulosten keräämisestä

Terveyskyselyn tavoitteena on saada tietoa kissojen terveystilanteesta yleisellä tasolla ja tilastotietoa yleisimpien kissojen terveyteen liittyvien, lähinnä mielikuviin perustuvien väitteiden tueksi suuntaan tai toiseen - etteivät väitteet enää olisi pelkkää arvailua vaan käytettävissä olisi myös tilastotietoa terveystilanteesta.

Kysely on kohdistettu kaikille suomalaisille kissanomistajille. Kyselyä on markkinoitu ProCat-kissarekisterin suomenkielisten sivujen lisäksi Kissamaailma-, Lemmikkipalstojen Kissanpäivät- ja InCat Forum-keskustelupalstoilla. Keskustelupalstoilla on esitetty toive levittää tietoa kyselystä myös kaikille kissoja omistaville tuttaville. Kyselyyn voivat osallistua kaikki halukkaat nettikyselyn kautta - ellet ole vielä osallistunut kyselyyn, voit kertoa omien kissojesi tiedot osallistumalla kyselyyn tästä. Kysely on toteutettu pelkästään suomen kielellä. Kyselyssä kysytään yleisellä tasolla kissanomistajien näkemyksiä kissojensa terveydentilasta ja sairauksista - kyselyn ei ole tarkoitus olla tieteellinen tutkimus, mutta antaa kuvaa siitä, mitä mieltä kissojen omistajat ovat kissojensa terveydestä - tietenkin osittain myös erilaisten testitulosten tai eläinlääkärien diagnoosien perusteella.

Sivustolla julkaistaan kyselytuloksia puhtaasti kysymyksiin annettujen vastausten lukumäärien perusteella. Prosentuaaliset osuudet lasketaan joko rajausehdon täyttävien kissojen kokonaismäärästä tai sairastuneeksi ilmoitetuista kissoista (sairaustiedot). Tarkoituksena ei ole analysoida tuloksia vaan antaa jokaiselle tuloksia seuraavalle lukijalle mahdollisuus tehdä omat johtopäätöksensä kissojen terveystilanteesta. Sivun tiedot päivittyvät ajantasaisesti kyselyyn annettujen vastausten perusteella.

Kun kissamäärä eri tekijöillä laskettuna ylittää 100 kissan rajan, tulee riville mahdollisuus tarkastella tarkempia tietoja - lisätiedot osoitetaan nuolilla. Klikkaamalla nuolta (tai tekstiä nuolen kohdalla), saat tiedot näkyville. Klikkaamalla uudestaan, voit piilottaa tiedot näkyvistä. Voit vertailla tietoja helpommin avaamalla näkyville vain ne tiedot, joita haluat vertailla eri tekijöiden perusteella. Prosentuaalisiin osuuksiin on laskettu keskiarvo ja sulkeissa ilmoitetaan prosentuaalisten osuuksien luottamusväli 95% todennäköisyyden mukaisesti.

Kerro sinäkin kyselystä myös tuttavillesi, joilla on kissoja! Kysely on kaikkien kissanomistajien yhteinen ponnistus saada tietoa kissojen terveydentilasta.

Yleisön pyynnöstä sivuilta on poistettu toistaiseksi kaikki graafiset esitykset, jotka ovat perustuneet pelkkiin lukumäärätietoihin ja tarkempien tietojen esittämisrajaa on nostettu. Ne palautetaan kun riittävä määrä vastauksia kyselyyn on saatu.

Yhteenveto kissojen terveystiedoista terveyskyselyn tulosten perusteella
Ruokavalio ja kissan terveys
Rokotukset/madotukset ja kissan terveys
Terveiksi / erinomaiseksi terveydeltään määriteltyjen kissojen yleiskunto
Rekisteröidyt vs Rekisteröimättömät terveyskyselyn valossa
Sairaudet ja ruokavalio graafeina

Kyselyyn kirjattujen kissojen jakauma

Lisätiedot
Kissoja yhteensä 934
Perustiedot
Yleiskuntotiedot
Sairaustiedot
Sukupuolen mukaan
Uroksia43.5%406
Perustiedot
Yleiskuntotiedot
Sairaustiedot
Naaraita49.4%461
Perustiedot
Yleiskuntotiedot
Sairaustiedot
Rekisteröinnin mukaan
Rekisteröityjä29.8%278
Perustiedot
Yleiskuntotiedot
Sairaustiedot
Rekisteröimättömiä70.2%656
Perustiedot
Yleiskuntotiedot
Sairaustiedot
Elossa vastaushetkellä / kuollut
Elossa87.4%816
Perustiedot
Yleiskuntotiedot
Sairaustiedot
Kuollut12.6%118
Perustiedot
Yleiskuntotiedot
Sairaustiedot
Samassa taloudessa muita kissoja
Ei muita kissoja33.9%317
Perustiedot
Yleiskuntotiedot
Sairaustiedot
On muita kissoja66.1%617
Perustiedot
Yleiskuntotiedot
Sairaustiedot
RoduittainYhteensäRekisteröityjäRekisteröimättömiä
P0.0%00.0%00.0%0
A0.0%00.0%00.0%0
M0.0%00.0%00.0%0
N0.0%00.0%00.0%0
P0.0%00.0%00.0%0
R0.0%00.0%00.0%0
S0.0%00.0%00.0%0
T0.0%00.0%00.0%0
A0.0%00.0%00.0%0
B0.0%00.0%00.0%0
B0.0%00.0%00.0%0
B0.0%00.0%00.0%0
B0.0%00.0%00.0%0
R0.0%00.0%00.0%0
E0.0%00.0%00.0%0
K0.0%00.0%00.0%0
M0.0%00.0%00.0%0
O0.0%00.0%00.0%0
K0.0%00.0%00.0%0
V0.0%00.0%00.0%0
I0.0%00.0%00.0%0
M0.0%00.0%00.0%0
M0.0%00.0%00.0%0
K0.0%00.0%00.0%0
Hankintatavan mukaan
Rotukissana pentuna0.2%2
Aikuisena kodinvaihtajana0.1%1
Moni-/sekarotuisena0.1%1
Kotikissana - emo sisäkissa0.7%7
Maatiaiskissana - emo vapaasti ulkoileva0.2%2
Löytöeläinhoitolasta pentuna0.6%6
Löytöeläinhoitolasta aikuisena0.6%6
Oma kasvatti0.6%6
Steriloinnin / kastroinnin mukaan
Ei steriloitu / kastroitu0.1%1
Ennen luovutusta pentuna (varhaiskastrointi)0.1%1
Nuorena (ennen kuin tai heti kun osoitti sukukypsyyden merkkejä)0.4%4
Aikuisena (ei jalostuskäyttöä)0.1%1
Yhden pentueen jälkeen0.3%3
Aikuisena kasvatuskäytön jälkeen0.5%5
Ruokavalion mukaan
Ainoastaan kissanruokaa, pääasiassa kuivamuonaa0.1%1
Ainoastaan kissanruokaa, pääasiassa märkäruokaa0.6%6
Pääasiassa kissanruokaa, joskus myös lihaa tai kalaa0.4%4
Sekaruokinta - sekä kissanruokaa että lihaa tai kalaa suurinpiirtein yhtä paljon0.1%1
Pääasiassa lihaa tai kalaa, joskus myös kissanruokaa0.4%4
Perustuu barffaukseen0.2%2
Vegaaniruokaa0.0%0
Samaa kuin minä0.0%0
Ulkoilun mukaan
Ei ole käynyt ulkona (korkeintaan parvekkeella / terassilla tai kuljetuslaatikossa)0.2%2
Vain aitauksessa0.9%8
Käynyt kävelyllä valjaissa (mahdollisesti myös aitauksessa)0.4%4
Saanut ulkoilla vapaasti0.1%1
Muu kodin ulkopuolella liikkuminen
Käynyt näyttelyissä tai kohdannut muuten vieraita kissoja0.3%3
Käynyt vierailuilla kodin ulkopuolella, mutta ei ole tavannut juurikaan muita kissoja0.3%3
Ei muuten kodin ulkopuolella kuin eläinlääkärissä0.2%2
Ei ole käynyt kodin ulkopuolella0.2%2
Painon mukaan
Alipainoinen0.4%4
Normaalipainoinen0.7%7
Ylipainoinen0.1%1
Ikäjakauman mukaan (vastaushetkellä / kuollessa)
Alle 1 vuosi9.2%86
1 - 5 vuotta36.7%343
Perustiedot
Yleiskuntotiedot
Sairaustiedot
5 - 10 vuotta23.2%217
Perustiedot
Yleiskuntotiedot
Sairaustiedot
10 - 15 vuotta12.7%119
Perustiedot
Yleiskuntotiedot
Sairaustiedot
15 - 20 vuotta6.0%56
Yli 20 vuotta0.3%3
Syntymävuoden mukaan
Ennen 19902.5%23
1990 - 200010.5%98
2000 tai myöhemmin77.8%727
Perustiedot
Yleiskuntotiedot
Sairaustiedot
Oman arvion kissan terveydestä mukaan
Erinomainen0.3%3
Hyvä0.2%2
Normaali0.1%1
Tyydyttävä0.6%6
Heikko0.1%1