Palaa tulosten pääsivulle

Yhteenveto kissan terveystiedoista terveyskyselyn tulosten perusteella

Kissojen terveyteen vaikuttavat monet tekijät. Tällä sivulla on kerätty Kissojen terveyskyselyn tuloksien perusteella lukumäärätietoa tekijöistä, joilla mahdollisesti on vaikutusta kissojen terveyteen - helpottamaan vertailua eri tekijöiden perusteella.

Kyselyyn on lisätty yhteensä 933 kissan tiedot, joista urosten osuus on 43.4% (405) ja naaraiden 49.3% (460). Rekisteröityjen kissojen osuus kaikista kissoista on 29.7% (277) ja rekisteröimättömien 70.1% (654). Rekisteröidyistä kissoista urosten osuus on 47.3% (131) ja naaraiden 49.5% (137). Rekisteröimättömistä kissoista urosten osuus on 41.9% (274) ja naaraiden 49.4% (137).

Täysin terveet kissat

Täysin terveitä = eivät ole sairastuneet tarttuviin tauteihin, eivät ole saaneet sieni-infektiota tai loistartuntaa, joilla ei ole todettu yliherkkyys- tai allergisia oireita, perinnöllisiä sairauksia eikä muita sairauksia, kissoja kaikista kyselyyn vastatuista kissoista on 301 kissaa / 32.3% (29.3 - 35.3%). Täysin terveiden kissojen keski-ikä on 4.4 vuotta. Vanhin täysin terveistä on 18 vuotias.

Alle 1 vuoden ikäisistä yhteensä 86 pennusta, joista rekisteröityjen osuus 29.1% (25) ja rekisteröimättömien 70.9% (61), täysin terveitä on 45 kissaa / 52.3% (41.8 - 62.9%).
Rekisteröidyistä pennuista täysin terveitä on 17 kissaa / 68.0% (49.7 - 86.3%), rekisteröimättömistä pennuista 28 kissaa / 45.9% (33.4 - 58.4%).

1-5 vuotiaista yhteensä 343 kissasta, joista rekisteröityjen osuus 0.3% (1) ja rekisteröimättömien 64.1% (220), täysin terveitä on 138 kissaa / 40.2% (35.0 - 45.4%).
Rekisteröidyistä 1-5 vuotiaista täysin terveitä on 44 kissaa / 4,400.0% (nan - nan%), rekisteröimättömistä 94 kissaa / 42.7% (36.2 - 49.3%).

5-10 vuotiaista yhteensä 217 kissasta, joista rekisteröityjen osuus 0.5% (1) ja rekisteröimättömien 67.7% (147), täysin terveitä on 62 kissaa / 28.6% (22.6 - 34.6%).
Rekisteröidyistä 5-10 vuotiaista täysin terveitä on 16 kissaa / 1,600.0% (nan - nan%), rekisteröimättömistä 46 kissaa / 31.3% (23.8 - 38.8%).

10-15 vuotiaista yhteensä 119 kissasta, joista rekisteröityjen osuus 24.4% (29) ja rekisteröimättömien 75.6% (90), täysin terveitä on 21 kissaa / 17.6% (10.8 - 24.5%).
Rekisteröidyistä 10-15 vuotiaista täysin terveitä on 5 kissaa / 17.2% (3.5 - 31.0%), rekisteröimättömistä 16 kissaa / 17.8% (9.9 - 25.7%).

Yli 15 vuotiaista yhteensä 59 kissasta, joista rekisteröityjen osuus 18.6% (11) ja rekisteröimättömien 81.4% (48), täysin terveitä on 11 kissaa / 18.6% (8.7 - 28.6%).
Rekisteröidyistä yli 15 vuotiaista täysin terveitä on 1 kissaa / 9.1% (0.0 - 26.1%), rekisteröimättömistä 10 kissaa / 20.8% (9.3 - 32.3%).

Kaikista niistä yli 5 vuotiaista kissoista, joiden ruokavalio koostuu pääasiassa teollisesta ruuasta (ensimmäiset 3 vaihtoehtoa kyselylomakkeella), yhteensä 284 kissaa, täysin terveitä on 72 kissaa / 25.4% (20.3 - 30.4%). Kaikista niistä yli 5 vuotiaista kissoista, joiden ruokavalio koostuu vähintään puoliksi lihasta (sekaruokinta, pääasiassa lihaa/kalaa ja barffaus), yhteensä 110 kissaa, täysin terveitä on 22 kissaa / 20.0% (12.5 - 27.5%).

Kaikista yli 5 vuotiaista kissoista, joille on määritelty ulkoiluvaihtoehdoista joku vaihtoehto (yhteensä 395 kissaa), täysin terveitä on 94 kissaa / 23.8% (19.6 - 28.0%). Niistä yli 5 vuotiaista, jotka eivät ole ulkoilleet kuin korkeintaan parvekkeella tai terassilla (yhteensä 87 kissaa), täysin terveitä on 25 kissaa / 28.7% (19.2 - 38.2%). Niistä yli 5 vuotiaista, jotka ovat ulkoilleet aitauksessa (yhteensä 50 kissaa), täysin terveitä on 10 kissaa / 20.0% (8.9 - 31.1%). Niistä yli 5 vuotiaista, jotka ovat ulkoilleet valjaissa (yhteensä 192 kissaa), täysin terveitä on 45 kissaa / 23.4% (17.4 - 29.4%). Niistä yli 5 vuotiaista, jotka saavat ulkoilla vapaasti (yhteensä 64 kissaa), täysin terveitä on 13 kissaa / 20.3% (10.5 - 30.2%).

Kaikista yli 5 vuotiaista kissoista, joille on määritelty muu kodin ulkopuolella liikkumis-vaihtoehdoista joku vaihtoehto (yhteensä 395 kissaa), täysin terveitä on 94 kissaa / 23.8% (19.6 - 28.0%). Niistä yli 5 vuotiaista, jotka ovat käyneet näyttelyissä tai kohdanneet muuten vieraita kissoja (yhteensä 137 kissaa), täysin terveitä on 26 kissaa / 19.0% (12.4 - 25.5%). Niistä yli 5 vuotiaista, jotka ovat käyneet kodin ulkopuolella mutta eivät ole juurikaan tavanneet muita kissoja (yhteensä 156 kissaa), täysin terveitä on 44 kissaa / 28.2% (21.1 - 35.3%). Niistä yli 5 vuotiaista, jotka ovat käyneet kodin ulkopuolella vain eläinlääkärissä (yhteensä 93 kissaa), täysin terveitä on 21 kissaa / 22.6% (14.1 - 31.1%). Niitä yli 5 vuotiaista, jotka eivät ole käyneet lainkaan kodin ulkopuolella on vertailun kannalta liian pieni määrä (yhteensä 3 kissaa).

Tarttuviin tauteihin sairastuneet tai sieni-infektion tai loistartunnan saaneet kissat

Tarttuviin tauteihin sairastuneita, sieni-infektion tai loistartunnan saaneita kissoja kaikista 933 kissasta on 196 kissaa / 21.0% (18.4 - 23.6%). 277 rekisteröidystä kissasta on tartunnan saaneita 1 kissaa / 0.4% (0.0 - 1.1%), 654 rekisteröimättömästä kissasta 143 kissaa / 21.9% (18.7 - 25.0%).

Kissoja, jotka eivät ole koskaan sairastuneet tarttuvaan tautiin tai saaneet loistartuntaa, on kaikista kissoista 700 kissaa / 75.0% (72.2 - 77.8%). Kaikista kissoista vain tarttuviin tauteihin sairastuneita kissoja on 64 kissaa / 6.9% (5.2 - 8.5%) ja tarttuviin tauteihin sairastuneista 64 kissaa / 32.7% (26.1 - 39.2%). Kissoja, jotka ovat sairastuneet vain kerran ja kyse on ollut joko tarttuvasta taudista, sieni-infektiosta tai loistartunnasta, on kaikista 933 kissasta 48 kissaa / 5.1% (3.7 - 6.6%). Näistä tarttuvaan tautiin sairastuneita on 26 kissaa / 54.2% (40.1 - 68.3%) ja sieni-infektion tai loistartunnan saaneita 22 kissaa / 45.8% (31.7 - 59.9%). Muutaman kerran joko tarttuvaan tautiin sairastuneita tai loistartunnan saaneita tarttuviin tauteihin sairastuneista on 34 kissaa / 17.3% (12.0 - 22.6%). Usein tarttuvaan tautiin sairastuneita tai loistartunnan saaneita tarttuviin tauteihin sairastuneista on 6 kissaa / 3.1% (0.6 - 5.5%).

Kaikista kissoista, joille on määritelty jokin ulkoilu-vaihtoehto (yhteensä 900 kissaa) on 26.2% (236) ulkoillut korkeintaan parvekkeella tai terassilla. Näistä tarttuvan taudin, sieni-infektion tai loistartunnan saaneita on 42 kissaa / 17.8% (12.9 - 22.7%).
Niistä 8.9% (80) kissasta, jotka ovat ulkoilleet aitauksessa, tarttuvan taudin, sieni-infektion tai loistartunnan saaneita on 18 kissaa / 22.5% (13.3 - 31.7%). Niistä 51.0% (459) kissasta, jotka ovat ulkoilleet valjaissa, tarttuvan taudin, sieni-infektion tai loistartunnan saaneita on 104 kissaa / 22.7% (18.8 - 26.5%).
Niistä 13.9% (125) kissasta, jotka ovat ulkoilleet vapaasti, tarttuvan taudin, sieni-infektion tai loistartunnan saaneita on 32 kissaa / 25.6% (17.9 - 33.3%).

Kaikista kissoista, joille on määritelty jokin muu kodin ulkopuolella liikkumis-vaihtoehto (yhteensä 887 kissaa) on 36.0% (319) käynyt näyttelyissä tai muuten tavannut vieraita kissoja. Näistä tarttuvan taudin, sieni-infektion tai loistartunnan saaneita on 81 kissaa / 25.4% (20.6 - 30.2%).
Niistä 36.3% (322) kissasta, jotka ovat käyneet kodin ulkopuolella mutta eivät ole tavanneet juurikaan muita kissoja, tarttuvan taudin, sieni-infektion tai loistartunnan saaneita on 66 kissaa / 20.5% (16.1 - 24.9%).
Niistä 24.5% (217) kissasta, jotka ovat ovat käyneet kodin ulkopuolella ainoastaan eläinlääkärissä, tarttuvan taudin, sieni-infektion tai loistartunnan saaneita on 47 kissaa / 21.7% (16.2 - 27.1%).
Niistä 3.3% (29) kissasta, jotka eivät ole käyneet kodin ulkopuolella, tarttuvan taudin, sieni-infektion tai loistartunnan saaneita on 0 kissaa / 0% (0,0 - 0,0%).

Yliherkkyys- tai allergisia reaktioita saaneet kissat

Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneita kissoja kaikista 933 kissasta on 112 kissaa / 12.0% (9.9 - 14.1%). 277 rekisteröidystä kissasta yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneita on 1 kissaa / 0.4% (0.0 - 1.1%), 654 rekisteröimättömästä kissasta 63 kissaa / 9.6% (7.4 - 11.9%).

Kissoja, jotka eivät ole koskaan yliherkkyys- tai allergista reaktiota, on kaikista kissoista 784 kissaa / 84.0% (81.7 - 86.4%), rekisteröidyistä kissoista 228 kissaa / 82.3% (77.8 - 86.8%), rekisteröimättömistä kissoista 556 kissaa / 85.0% (82.3 - 87.8%). Kaikista kissoista vain yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneita (ei muita sairauksia sairastaneiden) kissoja on 29 kissaa / 3.1% (2.0 - 4.2%). Kaikista yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista vain kerran reaktion saaneita on 77 kissaa / 68.8% (60.2 - 77.3%) ja useammin oireita saaneita 35 kissaa / 31.3% (22.7 - 39.8%), kaikista kissoista 35 kissaa / 3.8% (2.5 - 5.0%).

Ennen vuotta 2000 syntyneistä 121 kissasta yliherkkyysreaktion saaneita on 11 kissaa / 9.1% (4.0 - 14.2%), rekisteröidyistä 31 kissasta 2 kissaa / 6.5% (0.0 - 15.1%), rekisteröimättömistä 90kissasta >9 kissaa / 10.0% (3.8 - 16.2%).

Vuosina 2000 - 2004 syntyneistä 144 kissasta yliherkkyysreaktion saaneita on 25 kissaa / 17.4% (11.2 - 23.5%), rekisteröidyistä 35 kissssta 9 kissaa / 25.7% (11.2 - 40.2%), rekisteröimättömistä 109 kissasta 16 kissaa / 14.7% (8.0 - 21.3%).

Vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneistä 583 kissasta yliherkkyysreaktion saaneita on 71 kissaa / 12.2% (9.5 - 14.8%), rekisteröidyistä 1 kissasta 1 kissaa / 100.0% (100.0 - 100.0%), rekisteröimättömistä 377 kissasta 34 kissaa / 9.0% (6.1 - 11.9%).

Kissoilla ruokaan liittyviä yliherkkyys- tai allergisia reaktioita on esiintynyt yliherkkyysreaktioita saaneista 107 kissasta 71 kissaa / 66.4% (57.4 - 75.3%), rekisteröidyistä 12 kissasta 28 kissaa / 233.3% (nan - nan%), rekisteröimättömistä 59 kissasta 43 kissaa / 72.9% (61.5 - 84.2%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 107 kissasta on saanut reaktion lihasta (nauta, siipikarjanliha tai muu liha) 20 kissaa / 18.7% (11.3 - 26.1%), 12 rekisteröidystä kissasta 3 kissaa / 25.0% (0.5 - 49.5%), 59 rekisteröimättömästä kissasta 9 kissaa / 15.3% (6.1 - 24.4%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 107 kissasta on saanut reaktion kalasta tai kalatuotteista (kala tai muut merenelävät) 27 kissaa / 25.2% (17.0 - 33.5%), 12 rekisteröidystä kissasta 14 kissaa / 116.7% (nan - nan%), 59 rekisteröimättömästä kissasta 13 kissaa / 22.0% (11.5 - 32.6%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 107 kissasta on saanut reaktion viljasta (vehnä, maissi tai muu vilja) 42 kissaa / 39.3% (30.0 - 48.5%), 12 rekisteröidystä kissasta 5 kissaa / 41.7% (13.8 - 69.6%), 59 rekisteröimättömästä kissasta 26 kissaa / 44.1% (31.4 - 56.7%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 107 kissasta on saanut reaktion muista ruoka-aineista (lisäaineet tai muu ruoka-aine) 24 kissaa / 22.4% (14.5 - 30.3%), 12 rekisteröidystä kissasta 9 kissaa / 75.0% (50.5 - 99.5%), 96 rekisteröimättömästä kissasta 15 kissaa / 25.4% (14.3 - 36.5%).

Ympäristöön liittyviä yliherkkyys- tai allergisia reaktioita on saanut yliherkkyysreaktion saaneista 107 kissasta 12 kissaa / 11.2% (5.2 - 17.2%), 12 rekisteröidystä kissasta 3 kissaa / 25.0% (0.5 - 49.5%), 59 rekisteröimättömästä kissasta 6 kissaa / 10.2% (2.5 - 17.9%). Tuntemattomasta syystä yliherkkyys- tai allergisia reaktioita on saanut yliherkkyysreaktion saaneista 107 kissasta 29 kissaa / 27.1% (18.7 - 35.5%), 12 rekisteröidystä kissasta 17 kissaa / 141.7% (nan - nan%), 59 rekisteröimättömästä kissasta 12 kissaa / 20.3% (10.1 - 30.6%).

Ennen vuotta 2000 syntyneistä kissoista ruokaan liittyviä yliherkkyys- tai allergisia reaktioita on saanut yliherkkyysreaktioita saaneista 11 kissasta 6 kissaa / 54.5% (25.1 - 84.0%), 2 rekisteröidystä kissasta 0 kissaa / 0% (0,0 - 0,0%), 9 rekisteröimättömästä kissasta 6 kissaa / 66.7% (35.9 - 97.5%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 11 kissasta on saanut reaktion lihasta(nauta, siipikarjanliha tai muu liha) 0 kissaa / 0% (0,0 - 0,0%), 2 rekisteröidystä kissasta 0 kissaa / 0% (0,0 - 0,0%), 9 rekisteröimättömästä kissasta 0 kissaa / 0% (0,0 - 0,0%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 11 kissasta on saanut reaktion kalasta tai kalatuotteista (kala tai muut merenelävät) 4 kissaa / 36.4% (7.9 - 64.8%), 2 rekisteröidystä kissasta 0 kissaa / 0% (0,0 - 0,0%), 9 rekisteröimättömästä kissasta 4 kissaa / 44.4% (12.0 - 76.9%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 11 kissasta on saanut reaktion viljasta (vehnä, maissi tai muu vilja) 3 kissaa / 27.3% (1.0 - 53.6%), 2 rekisteröidystä kissasta 0 kissaa / 0% (0,0 - 0,0%), 9 rekisteröimättömästä kissasta 3 kissaa / 33.3% (2.5 - 64.1%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 11 kissasta on saanut reaktion muista ruoka-aineista (lisäaineet tai muu ruoka-aine) 1 kissaa / 9.1% (0.0 - 26.1%), 2 rekisteröidystä kissasta 0 kissaa / 0% (0,0 - 0,0%), 9 rekisteröimättömästä kissasta 1 kissaa / 11.1% (0.0 - 31.6%).

Vuosina 2000 - 2004 syntyneistä kissoista ruokaan liittyviä yliherkkyys- tai allergisia reaktioita on esiintynyt yliherkkyysreaktioita saaneista 25 kissasta 19 kissaa / 76.0% (59.3 - 92.7%), 9 rekisteröidystä kissasta 6 kissaa / 66.7% (35.9 - 97.5%), 16 rekisteröimättömästä kissasta 13 kissaa / 81.3% (62.1 - 100.0%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 25 kissasta on saanut reaktion lihasta (nauta, siipikarjanliha tai muu liha) 5 kissaa / 20.0% (4.3 - 35.7%), 9 rekisteröidystä kissasta 2 kissaa / 22.2% (0.0 - 49.4%), 16 rekisteröimättömästä kissasta 3 kissaa / 18.8% (0.0 - 37.9%). Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 25 kissasta on saanut reaktion kalasta tai kalatuotteista (kala tai muut merenelävät) 6 kissaa / 24.0% (7.3 - 40.7%), 9 rekisteröidystä kissasta 2 kissaa / 22.2% (0.0 - 49.4%), 16 rekisteröimättömästä kissasta 4 kissaa / 25.0% (3.8 - 46.2%). Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 25 kissasta on saanut reaktion viljasta (vehnä, maissi tai muu vilja) 10 kissaa / 40.0% (20.8 - 59.2%), 9 rekisteröidystä kissasta 4 kissaa / 44.4% (12.0 - 76.9%), 16 rekisteröimättömästä kissasta 6 kissaa / 37.5% (13.8 - 61.2%). Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 25 kissasta on saanut reaktion muista ruoka-aineista (lisäaineet tai muu ruoka-aine) 8 kissaa / 32.0% (13.7 - 50.3%), 9 rekisteröidystä kissasta 2 kissaa / 22.2% (0.0 - 49.4%), 16 rekisteröimättömästä kissasta 6 kissaa / 37.5% (13.8 - 61.2%).

Vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneistä kissoista ruokaan liittyviä yliherkkyys- tai allergisia reaktioita on esiintynyt yliherkkyysreaktioita saaneista 71 kissasta 46 kissaa / 64.8% (53.7 - 75.9%), 1 rekisteröidystä kissasta 22 kissaa / 2,200.0% (nan - nan%), 34 rekisteröimättömästä kissasta 24 kissaa / 70.6% (55.3 - 85.9%). Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 71 kissasta on saanut reaktion lihasta (nauta, siipikarjanliha tai muu liha) 15 kissaa / 21.1% (11.6 - 30.6%), 1 rekisteröidystä kissasta 1 kissaa / 100.0% (100.0 - 100.0%), 34 rekisteröimättömästä kissasta 6 kissaa / 17.6% (4.8 - 30.5%). Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 71 kissasta on saanut reaktion kalasta tai kalatuotteista (kala tai muut merenelävät) 17 kissaa / 23.9% (14.0 - 33.9%), 1 rekisteröidystä kissasta 12 kissaa / 1,200.0% (nan - nan%), 34 rekisteröimättömästä kissasta 5 kissaa / 14.7% (2.8 - 26.6%). Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 71 kissasta on saanut reaktion viljasta (vehnä, maissi tai muu vilja) 29 kissaa / 40.8% (29.4 - 52.3%), 1 rekisteröidystä kissasta 1 kissaa / 100.0% (100.0 - 100.0%), 34 rekisteröimättömästä kissasta 17 kissaa / 50.0% (33.2 - 66.8%). Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 71 kissasta on saanut reaktion muista ruoka-aineista (lisäaineet tai muu ruoka-aine) 15 kissaa / 21.1% (11.6 - 30.6%), 1 rekisteröidystä kissasta 7 kissaa / 700.0% (nan - nan%), 34 rekisteröimättömästä kissasta 8 kissaa / 23.5% (9.3 - 37.8%).

Kaikista niistä kissoista, joiden ruokavalio koostuu pääasiassa teollisesta ruuasta (ensimmäiset 3 vaihtoehtoa kyselylomakkeella), yhteensä 641 kissaa, ruokaan liittyviä yliherkkyys- tai allergiaoireita saaneita on 44 kissaa / 6.9% (4.9 - 8.8%). Kaikista niistä kissoista, joiden ruokavalio koostuu vähintään puoliksi lihasta (sekaruokinta, pääasiassa lihaa/kalaa ja barffaus), yhteensä 260 kissaa, ruokaan liittyviä yliherkkyys- tai allergiaoireita saaneita on 30 kissaa / 11.5% (7.7 - 15.4%).

Muuten sairastaneet kissat

Muuten sairastaneiden (joko perinnöllinen sairaus tai muu sairaus) kissoja kaikista 933 kissasta on 408 kissaa / 43.7% (40.5 - 46.9%). 277 rekisteröidystä kissasta muuten sairastuneita on 1 kissaa / 0.4% (0.0 - 1.1%), 654 rekisteröimättömästä kissasta 272 kissaa / 41.6% (37.8 - 45.4%).

Kissoja, jotka eivät ole koskaan sairastuneet muihin sairauksiin, on kaikista kissoista 406 kissaa / 43.5% (40.3 - 46.7%), rekisteröidyistä kissoista 1 kissaa / 0.4% (0.0 - 1.1%), rekisteröimättömistä kissoista 282 kissaa / 43.1% (39.3 - 46.9%). Kaikista kissoista vain muihin sairauksiin sairastuneita (ei ole sairastunut tarttuviin tauteihin, ei ole saanut sieni-infektiota tai loistartuntaa eikä yliherkkyys- tai allergisia reaktioita) kissoja on 245 kissaa / 26.3% (23.4 - 29.1%). Kaikista kissoista muihin kuin tapaturmaisesti sairastuneita on 331 kissaa / 35.5% (32.4 - 38.5%).

Kissoja, joiden elämää on sairastelu vähintään jossain määrin haitannut (sairaus on haitannut elämää merkittävästi, vaihtoehtoisesti kissa elää normaalia elämää lääkityksen avulla tai sairaus on haitannut kissan elämää jossain määrin ja kissa on sairastunut ensimmäisen kerran alle 10 vuotiaana tai ainoa sairaus on aiheuttanut kissan kuoleman ja kissa on kuollut alle 10 vuotiaana) on kaikista kissoista 100 kissaa / 10.7% (8.7 - 12.7%).

Yleisimmät kissojen sairaudet (osuus kaikista kissoista): Virtsatiesairaudet (kivet tai muut virtsatieongelmat): 97 kissaa / 10.4% (8.4 - 12.4%), suun ja hampaiden sairaudet: 62 kissaa / 6.6% (5.0 - 8.2%), munuaissairaudet: 55 kissaa / 5.9% (4.4 - 7.4%) ja kasvaimet: 34 kissaa / 3.6% (2.4 - 4.8%).

Lukumäärätiedot kaikista sairauksista löydät Tulokset-sivulta.

Sairauksiin kuolleet kissat

Kyselyyn vastanneista sairauteen kuolleista yhteensä 87 kissasta on alle 1 vuotiaana kuolleita on 2 kissaa / 2.3% (0.0 - 5.4%), 1-5 vuotiaana kuolleita 16 kissaa / 18.4% (10.3 - 26.5%), 5-10 vuotiaina kuolleita 18 kissaa / 20.7% (12.2 - 29.2%), 10-15 vuotiaina kuolleita 16 kissaa / 18.4% (10.3 - 26.5%) ja yli 15 vuotiaana kuolleita 30 kissaa / 34.5% (24.5 - 44.5%).

Palaa tulosten pääsivulle