Palaa tulosten pääsivulle

Kissojen sairauksien vertailu ruokavalion mukaan graafeina

Seuraavissa graafeissa on käytetty kissojen terveyskyselyssä annettuja sairaustietoja ja vertailtu niitä kissan ruokavalion mukaan. Muu teollinen -vaihtoehto sisältää vaihtoehdot "Ainoastaan kissanruoka, pääasiassa märkäruokaa" ja "Pääasiassa kissanruokaa, mutta joskus myös tuoretta lihaa tai kalaa" ja Sekaruokinta + liha -vaihtoehto sisältää vaihtoehdot "Sekaruokinta - sekä kissanruokaa että lihaa tai kalaa suurinpiirtein yhtä paljon", "Pääasiassa lihaa/kalaa, joskus myös kissanruokaa" ja "Perustuu barffaukseen", koska toistaiseksi pääasiassa lihaa syövien kissojen määrä on liian pieni. Kaavioiden muodostamiseen käytetyt tiedot on tarkistettu 1.2.2013, jolloin vastauksia oli yhteensä 852 kpl, joista sairaustiedot on voitu huomioida yhteensä 676 kissan osalta (kissat, joille on merkitty ikä, valittu ruokavalio -vaihtoehto ja määritelty onko kissa sairastunut perinnölliseen sairauteen tai muuhun sairauteen). Kissat on jaettu kahteen ikäluokkaan: alle ja yli 10 vuotiaat. Alle 10 vuotiaita kissoja on yhteensä 514 ja yli 10 vuotiaita 162. Kolmas kaavio on muodostettu kaikkien kissojen tietojen perusteella.

Kissoja, joiden ruokavalioksi on määritelty Kissanruoka, pääasiassa kuivamuona, on yhteensä 107, niistä alle 10 vuotiaita 84 ja yli 10 vuotiaita 23.
Kissoja, joiden ruokavalioksi on määritelty muu teollinen ruoka -vaihtoehto, on yhteensä 377, joista alle 10 vuotiaita 278 ja yli 10 vuotiaita 99.
Kissoja, joiden ruokavalioksi on määritelty Sekaruokinta tai liha/kalapohjainen ruokavalio, on yhteensä 192, joista alle 10 vuotiaita 152 ja yli 10 vuotiaita 40.

Graafeissa on eritelty sairaustiedot kolmeen ryhmään 95% todennäköisyyden mukaan lasketun luotettavuusvälin perusteella siten, että sairaiden osuus on se osa kissoista, jotka varmuudella ovat sairaita. 95% marginaali osoittaa luotettavuusrajan alarajan ja ylärajan välisen vaihteluvälin eli sairastuneiden ja terveiden osuus on kyselyn tuloksien mukaan laskettujen tietojen mukaan jokin arvo vaihteluvälin sisällä. Terveitten osuus on se osa kissoista, joka 95% todennäköisyydellä laskettujen ylärajan perusteella on varmuudella terveiden kissojen osuus. Toistaiseksi luotettavuusväli on melko laaja niiden ruokavalio-vaihtoehtojen kohdalla, joissa kyselyyn vastanneiden kissojen osuus on pieni. Sinä voit vaikuttaa vastaamalla kyselyyn omien kissojesi osalta siihen, että luotettavuusväli kapenee - sillä sitä kapeampi väli on mitä enemmän vastauksia kyselyn tuloksina on käytettävissä. Lisäksi ruokavaliovaihtoehtoja on vertailtu erilaisin tilastomatemaattisin perustein - laskennan tulokset näet Vertailulukuja-sivulla.

Virtsatiesairaudet

Yleisimmät sairaudet kyselyn tulosten mukaan kissoilla ovat virtsatiesairaudet. Kyselyssä kysyttiin erikseen onko kissa esiintynyt virtsakiviä ja erikseen muihin virtsatiesairauksiin sairastumista, koska usein väitetään kuivamuonan olevan merkittävä virtsakivien aiheuttaja. Kyselyn tulosten perusteella pyritään selvittämään muun muassa siten tämän väitteen paikkaansapitävyyttä.

Virtsakivet

Virtsakiviä on esiintynyt 4½ % kyselyyn vastanneista kissoista (luottamusväli 1,6 %, eli 95% todennäköisyydellä virtsakiviä esiintyy vähintään 3 ja enintään 6½ % kissoista), 3½ % alle 10 vuotiaista kyselyyn vastanneista kissoista (luottamusväli 1,6 % eli 95% todennäköisyydellä virtsakiviä esiintyy vähintään 2 ja enintään 5 % kaikista alle 10 vuotiaista kissoista) ja 8½ % yli 10 vuotiaista kyselyyn vastanneista kissoista (luottamusväli 4,3% eli 95% todennäköisyydellä virtsakiviä esiintyy vähintään 4½ ja enintään 13 % yli 10 vuotiasta kissoista).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio on koostunut pääasiassa kuivamuonasta, 3½ % kyselyyn vastanneista kissoista (3½ % alle ja 4½ % yli 10 vuotiaista kissoista) on esiintynyt virtsakiviä, luottamusväli 3,6 % eli 95% todennäköisyydellä kuivamuonaa syövistä kissoista vähintään 0 ja enintään 7½ % sairastuu virtsakivien takia (alle 10 vuotiaista 0 - 7½ %, yli 10 vuotiaista 0 - 12½ %).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio on pääosin muuta teollista ruokaa, 5½ % kyselyyn vastanneista kissoista (3½ % alle ja 10 % yli 10 vuotiaista) on sairastunut virtsakiviin, luottamusväli 2,3% eli 95% todennäköisyydellä vähintään 3 ja enintään 7½ % muuta teollista ruokaa syövistä kissoista sairastuu virtsakiviin (alle 10 vuotiaista 1½ - 6 % ja yli 10 vuotiaista 4 - 16 %).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio perustuu seka- tai lihapohjaiseen ruokintaan, 4 % kyselyyn vastanneista kissoista (3 % alle ja 7½ % yli 10 vuotiaista kissoista) on esiintynyt virtsakiviä, luottamusväli on 2,8 % eli 95% todennäköisyydellä vähintään ½ ja enintään 7 % kissoista, joiden ruokavalio perustuu seka- tai lihapohjaiseen ruokintaan, sairastuu virtsakiviin (alle 10 vuotiaista ½ - 6 % ja yli 10 vuotiaista 0-15½ %).

Eri ruokintatavoilla ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa virtsakiviin sairastumisen osalta. Erot eri ruokavalioiden välillä ovat 96% todennäköisyydellä sattuman aiheuttamaa.

Muut virtsatiesairaudet

Muihin virtsatiesairauksiin on sairastunut 8½ % kyselyyn vastanneista kissoista (luottamusväli 2,1% eli 95% todennäköisyydellä muihin virtsatiesairauksiin sairastuu vähintään 6½ ja enintään 11 % kissoista), 5½ % alle 10 vuotiaista kyselyyn vastanneista kissoista (luottamusväli 2,0% eli 95% todennäköisyydellä vähintään 3½ ja enintään 7½ % kaikista alle 10 vuotiaista kissoista) ja 18½ % yli 10 vuotiaista kyselyyn vastanneista kissoista (luottamusväli 6,0% eli 95% todennäköisyydellä vähintään 12½ ja enintään 24½ % yli 10 vuotiaista sairastuu muihin virtsatiesairauksiin).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio on koostunut pääasiassa kuivamuonasta, 6½ % kyselyyn vastanneista kissoista (3½ % alle ja 17½ % yli 10 vuotiaista kissoista) on sairastunut muihin virtsatiesairauksiin, luottamusväli 4,7 % eli 95% todennäköisyydellä kuivamuonaa syövistä kissoista vähintään 2 ja enintään 11 % sairastuu muihin virtsatiesairauksiin (alle 10 vuotiaista 0 - 7½ %, yli 10 vuotiaista 2 - 33 %).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio on pääosin muuta teollista ruokaa, 9 % kyselyyn vastanneista kissoista (6 % alle ja 18 % yli 10 vuotiaista) on sairastunut muihin virtsatiesairauksiin, luottamusväli 2,9% eli 95% todennäköisyydellä vähintään 3 ja enintään 12 % muuta teollista ruokaa syövistä kissoista sairastuu muihin virtsatiesairauksiin (alle 10 vuotiaista 3 - 9 % ja yli 10 vuotiaista 10½ - 25½ %).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio perustuu seka- tai lihapohjaiseen ruokintaan, 8½ % kyselyyn vastanneista kissoista (6 % alle ja 20 % yli 10 vuotiaista kissoista) on sairastunut muihin virtsatiesairauksiin, luottamusväli on 4,0% eli 95% todennäköisyydellä vähintään 5 ja enintään 13 % kissoista, joiden ruokavalio perustuu seka- tai lihapohjaiseen ruokintaan, sairastuu muihin virtsatiesairauksiin (alle 10 vuotiaista 2 - 9½ % ja yli 10 vuotiaista 7½-32½ %).

Eri ruokintatavoilla ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa muihin virtsatiesairauksiin sairastumisen osalta. Erot eri ruokavalioiden välillä on 94% todennäköisyydellä sattuman aiheuttamaa.

Munuaissairaudet

Toiseksi yleisimmät sairaudet kissoilla ovat munuaissairaudet, joita on esiintynyt 7 % kyselyyn vastanneista kissoista (luottamusväli 1,9% eli 95% todennäköisyydellä munuaissairauksiin sairastuu vähintään 5 ja enintään 9 % kissoista).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio on koostunut pääasiassa kuivamuonasta, 10 % kyselyyn vastanneista kissoista (6 % alle ja 26 % yli 10 vuotiaista kissoista) on sairastunut munuaissairauksiin, luottamusväli 4,5 % eli 95% todennäköisyydellä kuivamuonaa syövistä kissoista vähintään 4½ ja enintään 16 % sairastuu munuaissairauksiin (alle 10 vuotiaista 1 - 10 %, yli 10 vuotiaista 8 - 44 %).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio on pääosin muuta teollista ruokaa, 7½ % kyselyyn vastanneista kissoista (1% alle ja 25 % yli 10 vuotiaista) on sairastunut munuaissairauksiin, luottamusväli 2,6% eli 95% todennäköisyydellä vähintään 4½ ja enintään 10 % muuta teollista ruokaa syövistä kissoista sairastuu munuaissairauksiin (alle 10 vuotiaista 0 - 2½ % ja yli 10 vuotiaista 16½ - 34 %).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio perustuu seka- tai lihapohjaiseen ruokintaan, 5 % kyselyyn vastanneista kissoista (2 % alle ja 17½ % yli 10 vuotiaista kissoista) on sairastunut munuaissairauksiin, luottamusväli on 3,1% eli 95% todennäköisyydellä vähintään 2 ja enintään 8 % kissoista, joiden ruokavalio perustuu seka- tai lihapohjaiseen ruokintaan, sairastuu munuaissairauksiin (alle 10 vuotiaista 0 - 4 % ja yli 10 vuotiaista 5½-29 %).

Eri ruokintatavoilla ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa munuaissairauksiin sairastumisen osalta. Erot eri ruokavalioiden välillä on 59% todennäköisyydellä sattuman aiheuttamaa.

Suun ja hampaiden sairaudet

Kolmanneksi yleisimmät sairaudet kissoilla ovat suun ja hampaiden sairaudet, joita on esiintynyt 7 % kyselyyn vastanneista kissoista (luottamusväli 1,9% eli 95% todennäköisyydellä suun ja hampaiden sairauksiin sairastuu vähintään 5 ja enintään 9 % kissoista).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio on koostunut pääasiassa kuivamuonasta, 5½ % kyselyyn vastanneista kissoista (6 % alle ja 4½ % yli 10 vuotiaista kissoista) on sairastunut suun ja hampaiden sairauksiin, luottamusväli 4,4 % eli 95% todennäköisyydellä kuivamuonaa syövistä kissoista vähintään 1 ja enintään 10 % sairastuu suun ja hampaiden sairauksiin (alle 10 vuotiaista 1 - 11 %, yli 10 vuotiaista 0 - 12½ %).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio on pääosin muuta teollista ruokaa, 7½ % kyselyyn vastanneista kissoista (5½ % alle ja 13 % yli 10 vuotiaista) on sairastunut suun ja hampaiden sairauksiin, luottamusväli 2,7% eli 95% todennäköisyydellä vähintään 5 ja enintään 10½ % muuta teollista ruokaa syövistä kissoista sairastuu suun ja hampaiden sairauksiin (alle 10 vuotiaista 3 - 8½ % ja yli 10 vuotiaista 6½ - 20 %).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio perustuu seka- tai lihapohjaiseen ruokintaan, 6 % kyselyyn vastanneista kissoista (2½ % alle ja 20 % yli 10 vuotiaista kissoista) on sairastunut suun ja hampaiden sairauksiin, luottamusväli on 3,4% eli 95% todennäköisyydellä vähintään 3 ja enintään 9½ % kissoista, joiden ruokavalio perustuu seka- tai lihapohjaiseen ruokintaan, sairastuu suun ja hampaiden sairauksiin (alle 10 vuotiaista 0 - 5 % ja yli 10 vuotiaista 7½-32 %).

Eri ruokintatavoilla ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa suun ja hampaiden sairauksiin sairastumisen osalta. Erot eri ruokavalioiden välillä on 94% todennäköisyydellä sattuman aiheuttamaa.

Kasvaimet

Neljänneksi yleisimmät sairaudet kissoilla ovat kasvaimet, joita on esiintynyt 4½ % kyselyyn vastanneista kissoista (luottamusväli 1,6% eli 95% todennäköisyydellä kasvaimiin sairastuu vähintään 3 ja enintään 6 % kissoista).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio on koostunut pääasiassa kuivamuonasta, 5½ % kyselyyn vastanneista kissoista (3½ % alle ja 13 % yli 10 vuotiaista kissoista) on sairastunut kasvaimiin, luottamusväli 4,3 % eli 95% todennäköisyydellä kuivamuonaa syövistä kissoista vähintään 1 ja enintään 10 % sairastuu kasvaimiin (alle 10 vuotiaista 0 - 7½ %, yli 10 vuotiaista 0 - 27 %).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio on pääosin muuta teollista ruokaa, 4½ % kyselyyn vastanneista kissoista (2 % alle ja 12 % yli 10 vuotiaista) on sairastunut kasvaimiin, luottamusväli 1,6 % eli 95% todennäköisyydellä vähintään 2½ ja enintään 7 % muuta teollista ruokaa syövistä kissoista sairastuu kasvaimiin (alle 10 vuotiaista ½ - 4 % ja yli 10 vuotiaista 5½ - 18 %).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio perustuu seka- tai lihapohjaiseen ruokintaan, 3½ % kyselyyn vastanneista kissoista (2½ % alle ja 7½ % yli 10 vuotiaista) on sairastunut kasvaimiin, luottamusväli on 2,6 % eli 95% todennäköisyydellä vähintään 1 ja enintään 7½ % kissoista, joiden ruokavalio perustuu seka- tai lihapohjaiseen ruokintaan, sairastuu kasvaimiin (alle 10 vuotiaista 0 - 5 % ja yli 10 vuotiaista 0 - 16 %).

Eri ruokintatavoilla ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa kasvaimiin sairastumisen osalta. Erot eri ruokavalioiden välillä on 95% todennäköisyydellä sattuman aiheuttamaa.

Yliherkkyys- ja allergiset reaktiot

Yliherkkyys- ja allergisia reaktioita on esiintynyt 13 % kyselyyn vastanneista kissoista (luottamusväli 2,4% eli 95% todennäköisyydellä yliherkkyys- tai allergisen reaktion saa vähintään 10½ ja enintään 15 % kissoista).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio on koostunut pääasiassa kuivamuonasta, 13½ % kyselyyn vastanneista kissoista (13½ % alle ja 15½ % yli 10 vuotiaista kissoista) on saanut yliherkkyys- tai allergisen reaktion, luottamusväli 6,3 % eli 95% todennäköisyydellä kuivamuonaa syövistä kissoista vähintään 7½ ja enintään 20 % saa yliherkkyys- tai allergisen reaktion (alle 10 vuotiaista 6½ - 20½ %, yli 10 vuotiaista 1½ - 28½ %).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio on pääosin muuta teollista ruokaa, 11 % kyselyyn vastanneista kissoista (10½ % alle ja 11½ % yli 10 vuotiaista) on saanut yliherkkyys- tai allergisen reaktion, luottamusväli 2,9 % eli 95% todennäköisyydellä vähintään 8 ja enintään 14 % muuta teollista ruokaa syövistä kissoista saa yliherkkyys- tai allergisen reaktion (alle 10 vuotiaista 7½ - 14 % ja yli 10 vuotiaista 8 - 14 %).

Niistä kissoista, joiden ruokavalio perustuu seka- tai lihapohjaiseen ruokintaan, 16 % kyselyyn vastanneista kissoista (17½ % alle ja 9½ % yli 10 vuotiaista) on saanut yliherkkyys- tai allergisen reaktion, luottamusväli on 4,9 % eli 95% todennäköisyydellä vähintään 11 ja enintään 21 % kissoista, joiden ruokavalio perustuu seka- tai lihapohjaiseen ruokintaan, saa yliherkkyys- tai allergisen reaktion (alle 10 vuotiaista 11½ - 23 % ja yli 10 vuotiaista ½ - 19 %).

Eri ruokintatavoilla ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa yliherkkyys- tai allergisten reaktioiden osalta. Erot eri ruokavalioiden välillä on 48% todennäköisyydellä sattuman aiheuttamaa.

Palaa tulosten pääsivulle