Palaa tulosten pääsivulle

Ruokavalio ja terveys kyselyn tulosten perusteella

Kissojen terveyteen vaikuttavat monet tekijät. Tällä sivulla on kerätty Kissojen terveyskyselyn tuloksien perusteella lukumäärätietoa ruokavalion näkökulmasta yli 5 vuotiaiden kissojen osalta. Ikäraja on valittu siksi, että ruokinnan vaikutukset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä.

Ruokavalio on jaettu kahteen ryhmään:
Ensimmäiseen ryhmään (pääasiassa teollista ruokaa syövät) on otettu mukaan kissat, joiden ruokavalio koostuu pääasiassa teollisesta ruuasta eli kissat, joille on annettu ruokavalio-vaihtoehdoksi joko Ainoastaan kissanruokaa, pääasiassa kuivamuonaa, Ainoastaan kissanruokaa, pääasiassa märkäruokaa tai Pääasiassa kissanruokaa, mutta joskus myös lihaa tai kalaa. Näistä kissoista on jätetty pois ne kissat, jotka voivat ulkoilla vapaasti, koska niiden ruokavaliota ei omistaja pysty varmuudella määrittämään (kissa saattaa saalistaa vapaana).
Toiseen ryhmään (pääasiassa lihaa syövät) on otettu mukaan kissat, joiden ruokavalio koostuu vähintään puoliksi liha/kalapohjaisesta ruuasta eli kissat, joille on annettu ruokavalio-vaihtoehdoksi Sekaruokinta - sekä kissanruokaa että lihaa tai kalaa suurinpiirtein yhtä paljon, Pääasiassa lihaa/kalaa, mutta joskus myös kissanruokaa ja Perustuu barffaukseen. Toistaiseksi kissoja, joiden ruokavalio koostuu pääasiassa liha/kalapohjaisesta ruuasta on liian vähän vertailua varten.

Ruokavalio-vertailussa (yli 5-vuotiaat joille on valittu ruokavalio-vaihdoehdoista jokin edellämainituista vaihtoehdoista) on mukana yhteensä 347 kissan tiedot, joista urosten osuus on 43.5% (151) ja naaraiden 51.6% (179). Rekisteröityjen kissojen osuus näistä kissoista on 30.8% (107) ja rekisteröimättömien 68.9% (239). Rekisteröidyistä kissoista urosten osuus on 43.9% (47) ja naaraiden 51.4% (55). Rekisteröimättömistä kissoista urosten osuus on 43.5% (104) ja naaraiden 51.9% (55).

Kyselyyn vastanneet ovat arvioineet kaikkien vertailussa mukana olevien kissojen terveyden keskiarvoksi 3.8. Pääasiassa teollista ruokaa syövien kissojen terveydeksi kyselyyn vastanneet ovat arvioineet 3.8 ja pääasiassa lihaa syövien kissojen terveydeksi 3.9.

Vertailussa mukana olevista on kuollut yhteensä 62 kissaa. Näiden keskimääräinen kuolinikä on 12.7 vuotta. Kuolleista pääasiassa teollista ruokaa syöneitä on 42 kissaa ja keskimääräinen kuolinikä 12.7 vuotta. Kuolleista pääasiassa lihaa syöneitä on 20 kissaa ja keskimääräinen kuolinikä 12.9 vuotta.

Täysin terveet kissat

Vertailussa mukana olevista kissoista täysin terveiden osuus on 86 kissaa / 24.8% (20.2 - 29.3%). Täysin terveiksi kissoiksi on luokiteltu kissat, jotka eivät ole sairastuneet tarttuviin tauteihin, eivät ole saaneet sieni-infektiota tai loistartuntaa, joilla ei ole todettu yliherkkyys- tai allergisia oireita, perinnöllisiä sairauksia eikä muita sairauksia.

5-10 vuotiaista yhteensä 199 kissasta, jotka täyttävät ruokavalioon liittyvät ehdot, täysin terveitä on 60 kissaa / 30.2% (23.8 - 36.5%). Rekisteröidyistä yhteensä 0.5% (1) kissasta täysin terveitä on 16 kissaa / 1,600.0% (nan - nan%) ja rekisteröimättömistä yhteensä 65.3% (130) kissasta täysin terveitä on 44 kissaa / 33.8% (25.7 - 42.0%).

10-15 vuotiaista yhteensä 104 kissasta, jotka täyttävät ruokavalioon liittyvät ehdot, täysin terveitä on 20 kissaa / 19.2% (11.7 - 26.8%)%. Rekisteröidyistä yhteensä 27.9% (29) kissasta täysin terveitä on 5 kissaa / 17.2% (3.5 - 31.0%) ja rekisteröimättömistä yhteensä 72.1% (75) kissasta täysin terveitä on 15 kissaa / 20.0% (10.9 - 29.1%).

Yli 15 vuotiaista yhteensä 44 kissasta, jotka täyttävät ruokavalioon liittyvät ehdot, täysin terveitä on 6 kissaa / 13.6% (3.5 - 23.8%). Rekisteröityistä yhteensä 22.7% (10) kissasta on täysin terveitä 0 kissaa / 0% (0,0 - 0,0%) ja rekisteröimättömistä yhteensä 77.3% (34) kissasta on täysin terveitä 6 kissaa / 17.6% (4.8 - 30.5%).

Kaikista vertailussa mukana olevista pääasiassa teollista ruokaa syövistä yhteensä 237 kissasta täysin terveitä on 64 kissaa / 27.0% (21.4 - 32.7%). Kaikista vertailussa mukana olevista pääasiassa lihaa syövistä yhteensä 110 kissasta täysin terveitä on 22 kissaa / 20.0% (12.5 - 27.5%).

Yliherkkyys- tai allergisia reaktioita saaneet kissat

Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneita kissoja kaikista vertailussa mukana olevista 347 kissasta on 52 kissaa / 15.0% (11.2 - 18.7%)% (52. Rekisteröidyistä kissasta yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneita on 1 kissaa / 0.9% (0.0 - 2.8%), rekisteröimättömistä 239 kissasta 27 kissaa / 11.3% (7.3 - 15.3%).

Kissoja, jotka eivät ole koskaan yliherkkyys- tai allergista reaktiota, on kaikista vertailussa mukana olevista kissoista 294 kissaa / 84.7% (80.9 - 88.5%), rekisteröidyistä kissoista 82 kissaa / 76.6% (68.6 - 84.7%), rekisteröimättömistä kissoista 212 kissaa / 88.7% (84.7 - 92.7%). Kaikista vertailussa mukana olevista kissoista vain yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneita (ei muita sairauksia sairastaneiden) kissoja on 6 kissaa / 1.7% (0.4 - 3.1%). Kaikista yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista vain kerran reaktion saaneita on 34 kissaa / 65.4% (52.5 - 78.3%) ja useammin oireita saaneita 18 kissaa / 34.6% (21.7 - 47.5%), kaikista vertailussa mukana olevista kissoista 18 kissaa / 5.2% (2.9 - 7.5%).

Kissoilla ruokaan liittyviä yliherkkyys- tai allergisia reaktioita on kaikista vertailussa mukana olevista yliherkkyysreaktioita saaneista 52 kissasta 35 kissaa / 67.3% (54.6 - 80.1%), 18 rekisteröidystä kissasta 17 kissaa / 94.4% (83.9 - 100.0%), 27 rekisteröimättömästä kissasta 18 kissaa / 66.7% (48.9 - 84.4%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 52 kissasta, on saanut reaktion lihasta (nauta, siipikarjanliha tai muu liha) 11 kissaa / 21.2% (10.1 - 32.3%), 18 rekisteröidystä kissasta 3 kissaa / 16.7% (0.0 - 33.9%), 27 rekisteröimättömästä kissasta 4 kissaa / 14.8% (1.4 - 28.2%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 52 kissasta, on saanut reaktion kalasta tai kalatuotteista (kala tai muut merenelävät) 17 kissaa / 32.7% (19.9 - 45.4%), rekisteröidystä kissasta 9 kissaa / 50.0% (26.9 - 73.1%), 27 rekisteröimättömästä kissasta 8 kissaa / 29.6% (12.4 - 46.9%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 52 kissasta, on saanut reaktion viljasta (vehnä, maissi tai muu vilja) 19 kissaa / 36.5% (23.5 - 49.6%), 18 rekisteröidystä kissasta 6 kissaa / 33.3% (11.6 - 55.1%), 27 rekisteröimättömästä kissasta 10 kissaa / 37.0% (18.8 - 55.3%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 52 kissasta, on saanut reaktion muista ruoka-aineista (lisäaineet tai muu ruoka-aine) 10 kissaa / 19.2% (8.5 - 29.9%), 18 rekisteröidystä kissasta 6 kissaa / 33.3% (11.6 - 55.1%), 27 rekisteröimättömästä kissasta 4 kissaa / 14.8% (1.4 - 28.2%).

Ympäristöön liittyviä yliherkkyys- tai allergisia reaktioita on esiintynyt yliherkkyysreaktion saaneista 52 kissasta 7 kissaa / 13.5% (4.2 - 22.7%), 18 rekisteröidystä kissasta 4 kissaa / 22.2% (3.0 - 41.4%), 27 rekisteröimättömästä kissasta 2 kissaa / 7.4% (0.0 - 17.3%). Tuntemattomasta syystä yliherkkyys- tai allergisia reaktioita on esiintynyt yliherkkyysreaktion saaneista 52 kissasta 17 kissaa / 32.7% (19.9 - 45.4%), 18 rekisteröidystä kissasta 13 kissaa / 72.2% (51.5 - 92.9%), 27 rekisteröimättömästä kissasta 4 kissaa / 14.8% (1.4 - 28.2%).

Pääasiassa teollista ruokaa syöneet kissat

Vertailussa mukana olevista pääasiassa teollista ruokaa syövistä 237 kissasta yliherkkyysreaktion saaneita on 38 kissaa / 16.0% (11.4 - 20.7%), 69 rekisteröidystä kissasta 17 kissaa / 24.6% (14.5 - 34.8%), 168 rekisteröimättömästä kissasta 21 kissaa / 12.5% (7.5 - 17.5%).

Vertailussa mukana olevista pääasiassa teollista ruokaa syövistä kissoista ruokaan liittyviä yliherkkyys- tai allergisia reaktioita on esiintynyt yliherkkyysreaktioita saaneista 38 kissasta 23 kissaa / 60.5% (45.0 - 76.1%), 17 rekisteröidystä kissasta 9 kissaa / 52.9% (29.2 - 76.7%), 21 rekisteröimättömästä kissasta 14 kissaa / 66.7% (46.5 - 86.8%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 38 kissasta, on saanut reaktion lihasta (nauta, siipikarjanliha tai muu liha) 5 kissaa / 13.2% (2.4 - 23.9%), 17 rekisteröidystä kissasta 2 kissaa / 11.8% (0.0 - 27.1%), 21 rekisteröimättömästä kissasta 3 kissaa / 14.3% (0.0 - 29.3%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 38 kissasta, on saanut reaktion kalasta tai kalatuotteista (kala tai muut merenelävät) 12 kissaa / 31.6% (16.8 - 46.4%), 17 rekisteröidystä kissasta 4 kissaa / 23.5% (3.4 - 43.7%), 21 rekisteröimättömästä kissasta 8 kissaa / 38.1% (17.3 - 58.9%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 38 kissasta, on saanut reaktion viljasta (vehnä, maissi tai muu vilja) 11 kissaa / 28.9% (14.5 - 43.4%), 17 rekisteröidystä kissasta 5 kissaa / 29.4% (7.8 - 51.1%), 21 rekisteröimättömästä kissasta 6 kissaa / 28.6% (9.2 - 47.9%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 38 kissasta, on saanut reaktion muista ruoka-aineista (lisäaineet tai muu ruoka-aine) on ollut aiheuttajana (yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista kissoista) 8 kissaa / 21.1% (8.1 - 34.0%), 17 rekisteröidystä kissasta 5 kissaa / 29.4% (7.8 - 51.1%), 21 rekisteröimättömästä kissasta 3 kissaa / 14.3% (0.0 - 29.3%).

Pääasiassa lihaa syöneet kissat

Vertailussa mukana olevista pääasiassa lihaa syövistä 110 kissasta yliherkkyysreaktion saaneita on 14 kissaa / 12.7% (6.5 - 19.0%), 1 rekisteröidystä kissasta 1 kissaa / 100.0% (100.0 - 100.0%), 71 rekisteröimättömästä kissasta 6 kissaa / 8.5% (2.0 - 14.9%).

Vertailussa mukana olevista pääasiassa lihaa syövistä kissoista ruokaan liittyviä yliherkkyys- tai allergisia reaktioita on esiintynyt yliherkkyysreaktioita saaneista 14 kissasta 12 kissaa / 85.7% (67.4 - 100.0%), 1 rekisteröidystä kissasta 8 kissaa / 800.0% (nan - nan%), 6 rekisteröimättömästä kissasta 4 kissaa / 66.7% (28.9 - 100.0%).
Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 14 kissasta, on saanut reaktion lihasta (nauta, siipikarjanliha tai muu liha) 6 kissaa / 42.9% (16.9 - 68.8%), 1 rekisteröidystä kissasta 1 kissaa / 100.0% (100.0 - 100.0%), 6 rekisteröimättömästä kissasta 1 kissaa / 16.7% (0.0 - 46.5%). Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 14 kissasta, on saanut reaktion kalasta tai kalatuotteista (kala tai muut merenelävät) 5 kissaa / 35.7% (10.6 - 60.8%), 1 rekisteröidystä kissasta 5 kissaa / 500.0% (nan - nan%), 6 rekisteröimättömästä kissasta 0 kissaa / 0% (0,0 - 0,0%). Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 14 kissasta, on saanut reaktion viljasta (vehnä, maissi tai muu vilja) 8 kissaa / 57.1% (31.2 - 83.1%), 1 rekisteröidystä kissasta 1 kissaa / 100.0% (100.0 - 100.0%), 6 rekisteröimättömästä kissasta 4 kissaa / 66.7% (28.9 - 100.0%). Yliherkkyys- tai allergisen reaktion saaneista 14 kissasta, on saanut reaktion muista ruoka-aineista (lisäaineet tai muu ruoka-aine) 2 kissaa / 14.3% (0.0 - 32.6%), 1 rekisteröidystä kissasta 1 kissaa / 100.0% (100.0 - 100.0%), 6 rekisteröimättömästä kissasta 1 kissaa / 16.7% (0.0 - 46.5%).

Muuten sairastaneet kissat

Kaikki vertailussa mukana olevat kissat yhteensä

Muuten sairastaneita (joko perinnöllinen sairaus tai muu sairaus) kissoja vertailussa mukana olevista 347 kissasta on 230 kissaa / 66.3% (61.3 - 71.3%). 107 rekisteröidystä kissasta muuten sairastuneita on 1 kissaa / 0.9% (0.0 - 2.8%), 239 rekisteröimättömästä kissasta 149 kissaa / 62.3% (56.2 - 68.5%).

Kissoja, jotka eivät ole koskaan sairastuneet muihin sairauksiin, on vertailussa mukana olevista kissoista 105 kissaa / 30.3% (25.4 - 35.1%), rekisteröidyistä kissoista 29 kissaa / 27.1% (18.7 - 35.5%), rekisteröimättömistä kissoista 76 kissaa / 31.8% (25.9 - 37.7%). Vertailussa mukana olevista kissoista vain muihin sairauksiin sairastuneita (ei ole sairastunut tarttuviin tauteihin, ei ole saanut sieni-infektiota tai loistartuntaa eikä yliherkkyys- tai allergisia reaktioita) kissoja on 130 kissaa / 37.5% (32.4 - 42.6%). Vertailussa mukana olevista kissoista muihin kuin tapaturmaisesti sairastuneita on 189 kissaa / 54.5% (49.2 - 59.7%).

Kissoja, joiden elämää on sairastelu vähintään jossain määrin haitannut (sairaus on haitannut elämää merkittävästi, vaihtoehtoisesti kissa elää normaalia elämää lääkityksen avulla tai sairaus on haitannut kissan elämää jossain määrin ja kissa on sairastunut ensimmäisen kerran alle 10 vuotiaana tai ainoa sairaus on aiheuttanut kissan kuoleman ja kissa on kuollut alle 10 vuotiaana) on vertailussa mukana olevista kissoista 51 kissaa / 14.7% (11.0 - 18.4%).

Yleisimmät kissojen sairaudet, joihin ruokavalio voi vaikuttaa merkittävämmin (osuus vertailussa mukana olevista kissoista): Virtsatiesairaudet (kivet tai muut virtsatieongelmat): 61 kissaa / 17.6% (13.6 - 21.6%), suun ja hampaiden sairaudet: 40 kissaa / 11.5% (8.2 - 14.9%), munuaissairaudet: 38 kissaa / 11.0% (7.7 - 14.2%), kasvaimet: 23 kissaa / 6.6% (4.0 - 9.2%), ruuansulatuselimistön sairaudet: 14 kissaa / 4.0% (2.0 - 6.1%), diabetes: 11 kissaa / 3.2% (1.3 - 5.0%).

Pääasiassa teollista ruokaa syöneet kissat

Pääasiassa teollista ruokaa syöneitten kissojen keski-ikä on 9.9 vuotta. Muuten sairastaneita (joko perinnöllinen sairaus tai muu sairaus) kissoja pääasiassa teollista ruokaa syöneistä 237 kissasta on 146 kissaa / 61.6% (55.4 - 67.8%). 1 rekisteröidystä kissasta (keski-ikä on 9.8 vuotta) muuten sairastuneita on 49 kissaa / 71.0% (60.3 - 81.7%), 168 rekisteröimättömästä kissasta (keski-ikä 9.9 vuotta) 97 kissaa / 57.7% (50.3 - 65.2%).

Kissoja, jotka eivät ole koskaan sairastuneet muihin sairauksiin, on pääasiassa teollista ruokaa syöneistä kissoista 76 kissaa / 32.1% (26.1 - 38.0%), rekisteröidyistä kissoista 16 kissaa / 23.2% (13.2 - 33.1%), rekisteröimättömistä kissoista 60 kissaa / 35.7% (28.5 - 43.0%). Pääasiassa teollista ruokaa syöneistä kissoista vain muihin sairauksiin sairastuneiden (ei ole sairastunut tarttuviin tauteihin, ei ole saanut sieni-infektiota tai loistartuntaa eikä yliherkkyys- tai allergisia reaktioita) kissoja on 86 kissaa / 36.3% (30.2 - 42.4%). Pääasiassa teollista ruokaa syöneistä kissoista muihin kuin tapaturmaisesti sairastuneita on 129 kissaa / 54.4% (48.1 - 60.8%).

Kissoja, joiden elämää on sairastelu vähintään jossain määrin haitannut (sairaus on haitannut elämää merkittävästi, vaihtoehtoisesti kissa elää normaalia elämää lääkityksen avulla tai sairaus on haitannut kissan elämää jossain määrin ja kissa on sairastunut ensimmäisen kerran alle 10 vuotiaana tai ainoa sairaus on aiheuttanut kissan kuoleman ja kissa on kuollut alle 10 vuotiaana) on pääasiassa teollista ruokaa syöneistä kissoista 36 kissaa / 15.2% (10.6 - 19.8%).

Yleisimmät kissojen sairaudet (osuus pääasiassa teollista ruokaa syöneistä kissoista) 5-10 vuotiailla kissoilla (yhteensä 131 kissaa): Virtsatiesairaudet (kivet tai muut virtsatieongelmat): 21 kissaa / 16.0% (9.7 - 22.3%), suun ja hampaiden sairaudet: 11 kissaa / 8.4% (3.6 - 13.1%), munuaissairaudet: 5 kissaa / 3.8% (0.5 - 7.1%), kasvaimet: 5 kissaa / 3.8% (0.5 - 7.1%), ruuansulatuselimistön sairaudet: 2 kissaa / 1.5% (0.0 - 3.6%), diabetes: 2 kissaa / 1.5% (0.0 - 3.6%).

Yleisimmät kissojen sairaudet (osuus pääasiassa teollista ruokaa syöneistä kissoista) yli 10 vuotiailla kissoilla (yhteensä 106 kissaa): Virtsatiesairaudet (kivet tai muut virtsatieongelmat): 21 kissaa / 19.8% (12.2 - 27.4%), suun ja hampaiden sairaudet: 13 kissaa / 12.3% (6.0 - 18.5%), munuaissairaudet: 26 kissaa / 24.5% (16.3 - 32.7%), kasvaimet: 12 kissaa / 11.3% (5.3 - 17.4%), ruuansulatuselimistön sairaudet: 7 kissaa / 6.6% (1.9 - 11.3%), diabetes: 5 kissaa / 4.7% (0.7 - 8.8%).

Pääasiassa lihaa syöneet kissat

Pääasiassa lihaa syöneitten kissojen keski-ikä on 5.2 vuotta. Muuten sairastaneita (joko perinnöllinen sairaus tai muu sairaus) kissoja pääasiassa lihaa syöneistä 110 kissasta on 72 kissaa / 65.5% (56.6 - 74.3%). 1 rekisteröidystä kissasta (keski-ikä on 5.2 vuotta) muuten sairastuneita on 1 kissaa / 100.0% (100.0 - 100.0%), 71 rekisteröimättömästä kissasta (keski-ikä 10.1 vuotta) 47 kissaa / 66.2% (55.2 - 77.2%).

Kissoja, jotka eivät ole koskaan sairastuneet muihin sairauksiin, osuus pääasiassa lihaa syöneistä kissoista on 29 kissaa / 26.4% (18.1 - 34.6%), rekisteröidyistä kissoista 13 kissaa / 1,300.0% (nan - nan%), rekisteröimättömistä kissoista 16 kissaa / 22.5% (12.8 - 32.3%). Pääasiassa lihaa syöneistä kissoista vain muihin sairauksiin sairastuneita (ei ole sairastunut tarttuviin tauteihin, ei ole saanut sieni-infektiota tai loistartuntaa eikä yliherkkyys- tai allergisia reaktioita) kissoja on 44 kissaa / 40.0% (30.8 - 49.2%). Pääasiassa lihaa syöneistä kissoista muihin kuin tapaturmaisesti sairastuneita on 60 kissaa / 54.5% (45.2 - 63.9%).

Kissoja, joiden elämää on sairastelu vähintään jossain määrin haitannut (sairaus on haitannut elämää merkittävästi, vaihtoehtoisesti kissa elää normaalia elämää lääkityksen avulla tai sairaus on haitannut kissan elämää jossain määrin ja kissa on sairastunut ensimmäisen kerran alle 10 vuotiaana tai ainoa sairaus on aiheuttanut kissan kuoleman ja kissa on kuollut alle 10 vuotiaana) on pääasiassa teollista ruokaa syöneistä kissoista 15 kissaa / 13.6% (7.2 - 20.0%).

Yleisimmät kissojen sairaudet (osuus pääasiassa lihaa syöneistä kissoista) 5-10 vuotiailla kissoilla (yhteensä 68 kissaa) : Virtsatiesairaudet (kivet tai muut virtsatieongelmat): 10 kissaa / 14.7% (6.3 - 23.1%), suun ja hampaiden sairaudet: 8 kissaa / 11.8% (4.1 - 19.4%), munuaissairaudet: 0 kissaa / 0% (0,0 - 0,0%), kasvaimet: 3 kissaa / 4.4% (0.0 - 9.3%), ruuansulatuselimistön sairaudet: 2 kissaa / 2.9% (0.0 - 7.0%), diabetes: 1 kissaa / 1.5% (0.0 - 4.3%).

Yleisimmät kissojen sairaudet (osuus pääasiassa lihaa syöneistä kissoista) yli 10 vuotiailla kissoilla (yhteensä 42 kissaa): Virtsatiesairaudet (kivet tai muut virtsatieongelmat): 9 kissaa / 21.4% (9.0 - 33.8%), suun ja hampaiden sairaudet: 8 kissaa / 19.0% (7.2 - 30.9%), munuaissairaudet: 7 kissaa / 16.7% (5.4 - 27.9%), kasvaimet: 3 kissaa / 7.1% (0.0 - 14.9%), ruuansulatuselimistön sairaudet: 3 kissaa / 7.1% (0.0 - 14.9%), diabetes: 3 kissaa / 7.1% (0.0 - 14.9%).

Palaa tulosten pääsivulle