Valkolaikku vai yksivärinen kissa
Kuviollinen vai kuvioton kissa
Punaisen (kilpikonnan) värin periytyminen
Vaalennokset (sininen, creme, lila jne.)
Hopearyhmän kissat
Valkoinen kissa
Burma- ja naamiovärit

Kissan perusvärinä voi pitää mustaa. Kissalla jolla on normaali pigmentaatio eikä pigmentaation määrään vaikuta muut perintötekijät, on musta. Musta voi muuntua eri tekijöiden seurauksena erilaisiin muotoihin, joista yleisin, voisi sanoa peruskissan väri, on ruskeatabby (joko tiikeri, täplikäs tai klassinen tabby) kissa, eli kissa on perusväriltään musta, mutta dominoiva agoutitekijä (A) muuttaa kissan kuviolliseksi (kuvion väri on musta, mutta pohjaväri on muuttunut agoutitekijän seurauksena keltaisemmaksi, ja tästä puhutaan suomenkielessä siten ruskeatabbyna, englanninkielellähän ruskeatabby on "mustatabby" eli black tabby) . Toisaalta, jos ajatellaan perinteisiä maatiaiskissoja, suurin osa on valkolaikkuja, koska valkolaikkuisuus (piepald, S-geeni) on hallitseva ominaisuus. Lisäksi peruskissan väritykseen vaikuttaa punaista väriä periyttävä O-geeni, jonka periytymisen tekee mielenkiintoiseksi sen sukupuolisidonnaisuus sekä valkoisen värin periyttävä W-geeni, joka peittää alleen kaikki muut väreihin vaikuttavat tekijät, jos kissa on perinyt valkoisen värin perintötekijän. Eri kissaroduilla väritykseen vaikuttavat lisäksi monet muut tekijät, joista tarkemmin myöhemmin. Mutta lähdetään liikkeelle peruskissan väritykseen vaikuttavista tekijöistä.

Valkolaikku vai yksivärinen kissa

Ominaisuuden perinnöllisyyteen ja ilmenemiseen ulkoasussa vaikuttaa alleelipari. Alleeliparin alleeleista toinen tulee isältä ja toinen emolta. Miten ominaisuus näkyy ulkoasussa ja miten se periytyy, vaikuttaa näiden kahden alleelin yhteisvaikutus. Jos ominaisuus on hallitseva (dominoiva), se tulee aina esille ulkoasussa, kun jompikumpi alleeliparin alleeleista on hallitsevan ominaisuuden mukainen. Hallitseva ominaisuus peittää siis alleen väistyvän ominaisuuden, jonka esilletulo vaatii, että molemmat alleelit ovat väistyvän ominaisuuden mukaisia.

Valkolaikkuisuus on hallitseva (dominoiva) ominaisuus, yksivärinen (siis ei-valkolaikku; kilpikonnaväritys ei liity tähän ominaisuuteen, vaan punaisen värin periytymiseen, siitä myöhemmin) väistyvä (resessiivinen) ominaisuus. Jos kissa on yksivärinen, sen valkolaikkuisuuteen vaikuttavista alleeleista kumpikin on siis aina yksivärisyyttä periyttävä s-alleeli, eli kissan genotyyppi on muotoa ss, toisin sanoen se on homotsygootti yksivärinen. Kun kaksi yksiväristä kissaa yhdistetään, kaikki jälkeläiset ovat yksivärisiä, koska se perii sekä isältään että emoltaan s-alleelin eli yksivärisyyttä periyttävän perintötekijän.

Vanhemmilta periytyvät ominaisuudet (molemmat värillisiä) s (yksivärinen) s (yksivärinen)
s (yksivärinen) ss (yksivärinen) ss (yksivärinen)
s (yksivärinen) ss (yksivärinen) ss (yksivärinen)

Jos toinen vanhemmista on valkolaikku, voi kissa olla homotsygootti  valkolaikun kantaja. Tällaisessa tapauksessa kaikki jälkeläiset ovat valkolaikkuja, koska jälkeläinen saa hallitsevana ominaisuutena periytyvän valkolaikku-tekijän aina perimäänsä:

Toinen vanhemmista homotsygootti valkolaikku, toinen yksivärinen S (valkolaikku) S (valkolaikku)
s (yksivärinen) Ss (valkolaikku) Ss (valkolaikku)
s (yksivärinen) Ss (valkolaikku) Ss (valkolaikku)

Jos valkolaikun kissan vanhemmista toinen on ollut yksivärinen, siis vaikkapa edellisen esimerkin jälkeläinen, tällainen valkolaikku kissa on heterotsygootti, joka periyttää joko valkolaikun S-alleelin tai yksiväri s-alleelin jälkeläisilleen. Jos heterotsygootti valkolaikku kissa yhdistetään yksivärisen kissan kanssa, pennut voivat olla joko valkolaikkuja tai yksivärisiä:

Toinen vanhemmista heterotsygootti valkolaikku, toinen yksivärinen S (valkolaikku) s (yksivärinen)
s (yksivärinen) Ss (valkolaikku) ss (yksivärinen)
s (yksivärinen) Ss (valkolaikku) ss (yksivärinen)

Siis todennäköisyys, että jälkeläinen on valkolaikku on 1:1.

Jos kaksi valkolaikkuista kissaa yhdistetään toisiinsa, ja molempien kissojen vanhemmista toinen on ollut yksivärinen, voimme taas olla varmoja, että molemmat kissat voivat periyttää joko valkolaikkua (S-alleelia) tai yksivärisyyttä (s-alleeli). Nyt taulukko näyttää seuraavalta:

Molemmat vanhemmat heterotsygootteja valkolaikkuja S (valkolaikku) s (yksivärinen)
S (valkolaikku) SS (homotsygootti valkolaikku) Ss (heterotsygootti valkolaikku)
s (yksivärinen) Ss (heterotsygootti valkolaikku) ss (yksivärinen)

Eli yksivärisen todenäköisyys on 1:3.

Jos molemmat vanhemmat ovat homotsygootteja valkolaikkuja, kaikki jälkeläisetkin ovat homotsygootteja valkolaikkuja, eli heidän jälkeläisensä ovat aina valkolaikkuja.

Molemmat vanhemmat homotsygootteja valkolaikkuja S (valkolaikku) S (valkolaikku)
S (valkolaikku) SS (homotsygootti valkolaikku) SS (homotsygootti valkolaikku)
S (valkolaikku) SS (homotsygootti valkolaikku) SS (homotsygootti valklaikku)

Mistä sitten tiedämme, onko valkolaikku kissa heterotsygootti (Ss) valkolaikku vai homotsygootti (SS) valkolaikku?

Jos valkolaikkuisen kissan vanhemmista toinen on yksivärinen, voimme olla varmoja, että valkolaikku kissa on heterotsygootti yksivärisyyden kantaja. Samoin jos valkolaikku kissa on yhdistetty valkolaikun tai yksivärisen kissan kanssa, ja tuloksena on tullut yksivärinen pentu, voimme olla varmoja, että valkolaikku kissa on heterotsygootti yksivärisyyden kantaja ja jos molemmat vanhemmista ovat olleet valkolaikkuja, voimme olla varmoja, että molemmat valkolaikut kissat ovat heterotsygootteja yksivärisyyden kantajia.

Sen sijaan emme voi olla täysin varmoja siitä, onko kissa homotsygootti valkolaikun kantaja. Vaikka kissa saisi vain valkolaikkuja pentuja, voi silti olla mahdollista, että kissa periyttää myös yksivärillisyyttä. Jos pentueita on useita, eikä yhdessäkään pentueessa koskaan synny yksivärisiä pentuja, varsinkin jos toisena osapuolena aina on yksivärinen kissa, todennäköisyys sille, että kissa on homotsygootti valkolaikun kantaja, vahvistuu  mutta täysin  varmoja emme voi olla, etteikö kissa silti voisi periyttää myös yksivärillisyyttä. Perinnöllisyyshän on kuitenkin sattumankauppaa, siis kumpi kissan perintötekijöistä siirtyy jälkeläisille on aina sattuma.

Mikä vaikuttaa  valkoisen määrään?

Valkolaikkuisuus on kaikissa väreissä yleistä. Se on riippumaton mistään muusta geenistä, toisin sanoen muut geenit eivät pysty poistamaan valkolaikkuisuutta (ainoastaan valkoinen (W) voi sen peittää fenotyypissä). Valkolaikkuisuuden asteita on paljon. Ensimmäisessä vaiheessa sitä on vain mm. kaulassa, seuraavaksi se leviää rintaan ja alkaa nousta leukaan ja nenänvartta pitkin päähän. Valkolaikkuasteen lisääntyessä seuraavaksi tulevat etujalat mukaan valkolaikkukuvioon sitten maha ja takajalat, kunnes valkolaikkuisuus saavuttaa suurimman vaiheen ja kissa on lopulta täysin valkoinen (tätä valkoisuutta ei kuitenkaan pidä sekoittaa valkoista väriä periyttävään W-geeniin). Valkolaikkugeeni on hyvin vaihteleva, ainoa mitä siitä tiedetään on, että se on dominoiva. Geenin tarkkaa käyttäytymistä ei kuitenkaan tunneta ja usein pentueet tuovat kasvattajille yllätyksiä (myös niin, että yksivärisille vanhemmille syntyy valkolaikkuisia pentuja).

Valkoisen määrään vaikuttavista tekijöistä on esitetty seuraavia teorioita:

Kuviollinen vai kuvioton kissa

Kissa on kuviollinen, jos se saa perimässään agouti-geenin (A). Kuviollisuus on siis dominoiva ominaisuus. Ainoastaan dominoiva valkoinen peittää agoutigeenin alleen fenotyypissä. Agoutigeeni aiheuttaa karvojen raidottumisen, joka muodostuu tummista melaniiniraidoista ja kellertävänharmaasta pohjaväristä. Tabby- ja tiikerikuvioiset kissat ovat yleisimpiä luonnonpopulaatiossa ja myöskin alkuperäisimpiä väritykseltään, ns. peruskissoja.

Kuviottomuus eli non-agouti on resessiivinen ominaisuus, kissa on siis kuvioton vain silloin kun se saa non-agouti (a) alleelin molemmilta vanhemmiltaan. Kuviottomuutta ei pidä sekoittaa valkoiseen väriin, valkoinen kissa voi olla yhtä hyvin kuviollinen tai kuvioton, koska valkoinen peittää alleen kaikki muut väritekijät. Siten valkoisen kissan jälkeläinen voi olla kuviollinen tai kuvioton, taustastaan riippuen. 

Agoutigeeni ei määrittele, minkälainen raidoitus kissalla on, se määrittää ainoastaan, näkyykö raidoitus vai ei. Myös kuviottomalla kissalla siis on olemassa lisäksi raidoituksen muotoa määrittäviä geenejä,  mutta se ei tule esille ulkoasussa. Tosin useimmiten pennuilla on havaittavissa haamuraidoitus, joka häviää pennun aikuistuessa.

Raidoituksen muoto määrittyy useiden eri geenien vaikutuksesta. Tällä hetkellä kuviointiin vaikuttavista geeneistä tunnetaan ensisijainen tabby-geeni (tiikerigeenin) Mc, toissijainen tabby-geeni (abessiinialaisraidoitus eli ticked-geeni) Ta ja täplikkyyteen vaikuttava geeni (Sp). Toissijainen eli abessiinialaisraidoituksen ilmiasussa aiheuttava ticked-tabby geeni (Ta) dominoi tabby- ja tiikerikuviointia. Kun kissa perii toiselta tai molemmilta vanhemmiltaan toissijaisen Ta-geenin, sen kuviointi on ticked tabby. Jos se perii molemmilta vanhemmiltaan resessiivisen ta-geenin, jolla ei ole vaikutusta kuviointiin, se on joko täplikäs, tiikeri tai tabby-kuvioinen. Jos kissa perii jommalta kummalta vanhemmistaan täplikkyys-geenin (Sp), se on täplikäs. Toissijainen ticked-geeni siis peittää täplikkyyteen vaikuttavan Sp-geenin, mutta Sp-geeni vaikuttaa sekä klassiseen tabbyyn että tiikerikuvioon. Jos kissa perii molemmilta vanhemmiltaan resessiivisen sp-geenin, se on ensisijaisen tabbykuviointiin vaikuttavan Mc-geenin mukaisesti joko tiikeri tai klassinen tabby. Tiikerikuvio dominoi klassista tabbykuviota. Ticked tabby -kissan genotyyppi on siis A-Ta-, täplikkään kissan genotyyppi on A-tataSp-, tiikerikuvioisen kissan genotyyppi on A-tataspspMc- ja klassisen tabbyn genotyyppi on siis A-tataspspmcmc.

Kuvion ilmenemisen määrää agoutigeeni (A), raidoituksen muoto määräytyy kolmen kuvioon vaikuttavan geenin - Ta,Sp,Mc - mukaan. Siis joudumme tutkimaan neljän geenin vaikutusta.

Kahden kuviottoman kissan (aa) jälkeläiset ovat aina kuviottomia.

  a (kuvioton) a (kuvioton)
a (kuvioton) aa (kuvioton) aa (kuvioton)
a (kuvioton) aa (kuvioton) aa (kuvioton)

Samoin klassinen tabby kissa periyttää aina klassisen tabbykuvion, ja kahden klassisen tabbyn jälkeläiset ovat aina klassisia tabbyja raidoitukseltaan. Jälkeläiset voivat olla myös kuviottomia, jos molemmat vanhemmat periyttävät kuviottomuutta. Tutkikaamme siis ensin minkälaisia mahdollisuuksia kahden klassisen tabbyn jälkeläisten on mahdollisuus olla, jos molemmat vanhemmat ovat heterotsygootteja kuviollisia:

Vanhemmat ovat genotyypiltään Aamcmc, ja voivat periyttää joko kuviottomuutta (amc) tai klassista tabbykuviota (Amc):

  Amc amc
Amc AAmcmc Aamcmc
amc Aamcmc aamcmc

Jälkeläisistä kuviollisia on siis 3 ja 1 kuvioton, ja voivat olla homotsygootteja kuviollisia klassisia tabbyja (eli hänen jälkeläisistään kaikki ovat kuviollisia), heterotsygootteja kuviollisia klassisia tabbyja (eli heidän jälkeläisensä voivat olla kuviollisia tai kuviottomia) tai kuviottomia suhteessa 1:2:1.

Sen sijaan kahden ruskeatiikerin kissan jälkeläisten väritykset saattavat olla jo hyvinkin moninaiset. Olettakaamme, että molemmat vanhemmat ovat heterotsygootteja molempien ominaisuuksien (kuviollisuuden ja tiikerikuvion) suhteen. Silloin siis molemmat vanhemmat periyttävät joko kuviollista tiikerikuviota (AMc), kuviollista tabbykuviota (Amc) tai kuviottomuutta tiikeriraidoituksella (aMc) tai kuviottomuutta tabbykuviolla (amc):

  AMc Amc aMc amc
AMc AAMcMc (tiikeri) AAMcmc (tiikeri) AaMcMc (tiikeri) AaMcmc (tiikeri)
Amc AAMcmc (tiikeri) AAmcmc (tabby) AaMcmc (tiikeri) Aamcmc (tabby)
aMc AaMcMc (tiikeri) AaMcmc (tiikeri) aaMcMc (kuvioton) aaMcmc (kuvioton)
amc AaMcmc (tiikeri) Aamcmc (tabby) aaMcmc (kuvioton) aamcmc (kuvioton)

Jälkeläisistä siis tiikeriraitaisia, klassisia tabbyja ja kuviottomia on suhteessa 9:3:4.

Homotsygootteja kummankin perintötekijän suhteen on 1 kutakin eli yksi periyttää ainoastaan kuviollisuutta ja ainoastaan tiikeriraitaa, yksi ainoastaan kuviollisuutta ja tabbykuviota (mutta voi saada tiikerikuvioisen kissan kanssa myös tiikerikuvioisia pentuja), yksi ainoastaan kuviottomuutta ja tiikeriraitaa (hänen jälkeläisensä voivat siis olla kuviollisen kissan kanssa yhdistettynä joko kuviottomia tai tiikeriraidallisia) ja yksi ainoastaan kuviottomuutta ja tabbyraitaa (jälkeläiset voivat olla joko kuviottomia tai kuviollisia, tiikeriraitaisia tai tabbykuvioisia). Sekä klassista tabbyä että tiikeriraidoitusta periyttää 8 jälkeläisistä, heistä 6 kuviollista ja 2 kuviottomia. Jälkeläisistä 4 on heterotsygootteja sekä kuviottomuuden että raidoituksen periyttämisen osalta.

Kaikki homotsygootin tiikeriraidallisen kissan kuviolliset jälkeläiset ovat tiikeriraidallisia, olipa toinen osapuoli tabby- tai tiikerikuvioinen, mutta osa pennuista saattaa olla kuviottomia, jos molemmat kissoista periyttävät kuviottomuutta. Jos jompikumpi osapuolista on homotsygootti kuviollisuuden suhteen, kaikki pennut ovat tiikeriraidallisia. Vastaavasti jos tiikeriraidallinen kissa saa klassisen tabbykuvioisen pennun, tiedämme että kissa periyttää klassista tabbya (eli on heterotsygootti Ttb) ja jos molemmat osapuolet ovat tiikereitä, tiedämme, että molemmat periyttävät tabbykuviota.

Periytyminen on vielä monimutkaisempi, jos molemmat kissat ovat täplikkäitä. Silloin on mahdollista, että täplikäs kissa on joko homotsygootti täplikäs ja homotsygootti kuviollinen (AASpSp), homotsygootti kuviollinen mutta heterotsygootti täplikäs (AASpsp), tai heterotsygootti sekä kuviollisuuden että täplikkyyden osalta (AaSpsp), ja heterotsygootti täplikäs periyttää joko tiikerikuviota (AASpspMcMc, AaSpspMcMc, AaSpspMcmc tai SpspMcmc) tai klassista tabbykuviota (AAspspmcmc tai Aaspspmcmc).

Tällaisesta yhdistelmästä voi siis syntyä joko

©Tarja Laakso 2007

Seuraava