Matolääkken nimi Vaikuttava aine Käyttöaiheet Kuurin pituus (päiviä) Annostus Resepti- lääke Suolin- kaiset (Toxocara cati) Haka- madot (Ancy- lostoma) Heisimadot Muut
Taenia spp Mecoce- stoides spp Dipylidium caninum *Echino- coccus **Leveä heisimato
Advocate paikallisvaleluliuos imidaklopridia 100mg/ml ja moksidektiini 10mg/ml (kaksi kokoa) Kissoille, joilla on tai joita uhkaavat seuraavat ulko- ja sisäloistartunnat: kirput, korvapunkit, sydänmadot, sukkulamadot. Voidaan käyttää myös osana kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen hoitoa 1 painon mukaan ? x x Ulkoloiset kuten kirput, korvapunkit. Sydänmadot
Axilur vet 250 mg Fenbendatsol
250mg
Suolistoloisten ja vaeltavien toukkamuotojen torjuntaan sekä keuhkomatojen häätöön. 3 1 tbl / 5 kg x x x x Giardia (koirilla)
Axilur vet 500 mg Fenbendatsol
500mg
1 tbl / 10 kg
DRONCIT VET 50mg Pratsikvanteli 50mg Heisimatojen häätö 1 1 tbl / 10kg x x x x 8x annos
Drontal Vet 230mg/20mg Pyranteeliembonaatti 230mg, Pratsikvanteli 20mg Loislääke kissojen pyörömatojen ja heisimatojen häätöön 1 1 tbl / 4kg x x x x x x
FLUBENOL VET 44 mg/ml oraalipasta Flubendatsoli 44 mg/ml Sisäloisten häätö 2 / 3 Painon mukaan x x x
MILBEMAX Vet Milbemysiinioksiini 16mg, Pratsikvanteli 40mg Aikuis- ja toukkavaiheessa olevien heisi- ja pyörömatojen aiheuttamien sekainfektioiden hoito 1 1 tbl / 4-8kg x x x x x x x
MILBEMAX Vet pienille kissoille ja kissanpennuille Milbemysiinioksiini 4mg, Pratsikvanteli 10mg 1 tbl / 1-2kg
Mirrix vet. 11,5% oraalipasta Pyranteeliembonaatti 115,3 mg/g vastaten pyranteelia (emäksenä) 40,0 mg/g Kissan suoliston suolinkais- ja hakamatotartuntojen hoito 1 Painon mukaan x x
Profender paikallisvaleluliuos emodepsidi ja pratsikvanteli (3 eri kokoa kissoille) Sellaisten kissojen hoitaminen, joilla on tai joilla on riski saada "sekalainen" (useamman kuin yhden loisen aiheuttama) loistartunta. Toimii tietyntyyppisten suolinkaisten ja heisimatojen tartunnoissa. 1 Painon mukaan ? x x x x x x
Sepantel vet 40 mg tabletti Pyranteeli 40,0 mg Suolinkais- ja hakamatotartuntojen häätöön kissan suolistosta 1 1tbl / 2 kg x x
Stronghold paikallisvaleluliuos selamektiini (eri pitoisuuksin ja vahvuuksin) Iholla elävien loisten, esim. kirppujen ja punkkien, tartuntojen hoitoon ja ennaltaehkäisyys sekä kehon sisällä elävien matojen häätöön 1 Eläimen mukaan ? x x Ulkoloiset, kuten kirput, korvapunkit, väiveet. Sydänmadot.

* Echinococcus granulosus / multilocularis. Ekinokokkoosi on vaaraksi ihmiselle.
**Leveä heisimato = Diphyllobothrium latum. Järvikalasta

Matolääkken nimi Vaikuttava aine Tunnetut haittavaikutukset Rajoitteet Käyttö tiineyden / laktaation aikana
Advocate paikallisvaleluliuos imidaklopridia 100mg/ml ja moksidektiini 10mg/ml (kaksi kokoa) Voi aiheuttaa ohimenevää kutinaa. Harvinaisena haittavaikutuksena voi esiintyä turkin rasvoittumista, ihon punoitusta ja oksentelua. Harvinaisissa tapauksissa yliherkkyysoireita. Jos eläin nuolee antokohtaa hoidon jälkeen, voi yksittäisissä tapauksissa esiintyä ohimeneviä hermosto-oireita ja kuolaamista. Erittäin harvinaisissa tapauksissa voi aiheuttaa tuntemuksen, joka voi johtaa ohimeneviin käyttäytymismuutoksiin, kuten letargia, kiihtyneisyys tai ruokahaluttomuus. Ei saa käyttää alle 9 viikon ikäisille kissanpennuille. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttaville aineille tai apuaineille. Alle 1kg painoisten kissojen hoidon tulisi perustua hyöty-haita-arvioon. Valmisteen käytöstä sairailla ja huonokuntoislla eläimillä on vain vähän kokemusta, joten valmistetta pitäisi käyttää näillä eläimillä vain hyöty-haitta-arvion perusteella. Ei samanaikaisesti muita makrosyklisiä laktoneita sisältävien loislääkkeiden kanssa. Turvallisuutta tiineyden ja laktaation aikana ei ole osoitettu.
DRONCIT VET 50mg Pratsikvanteli 50mg Yliannostus voi aiheuttaa pahoinvointia. Voidaan käyttää
Axilur vet Fenbendatsol
250mg / 500mg
Oksentelua esiintyy harvoin, Ei tiedossa spesifisiä yliannostusoireita Voidaan käyttää.
Vastasyntyneiden pentujen suolinkais- ja hakamatoinfektioiden ennaltaehkäisy ja hoito lääkitsemällä emo tiineyden loppuvaiheessa sekä imetyksen alkuvaiheessa
DRONCIT VET 50mg Pratsikvanteli 50mg Yliannostus voi aiheuttaa pahoinvointia. Voidaan käyttää
Drontal Vet 230mg/20mg Pyranteeliembonaatti 230mg, Pratsikvanteli 20mg Hyvin harvinaisina haittavaikutuksina voi esiintyä kuolaamista, pahoinvointia ja oksentelua sekä tasapainohäiriöitä ja sekavuutta, jotka tavallisesti ovat lieviä, lyhytkestoisia ja itsestään ohimeneviä.
Mahasuolikanavan oireet voivat johtua kuolevien matojen tuottamista vieraista proteiineista.
5x-annostelu voi aiheuttaa oksentelua.
Ei samanaikaisesti piperatsiinin kanssa. Ei saa käyttää tiineillä eikä imettävillä kissoilla.
FLUBENOL VET 44 mg/ml oraalipasta Flubendatsoli 44 mg/ml Kissalla voi esiintyä syljen eritystä ja lievää, ohimenevää ripulia. Voidaan käyttää
MILBEMAX Vet Milbemysiinioksiini 4/16mg, Pratsikvanteli 10/40mg Hyvin harvinaisissa tapauksissa, erityisesti nuorilla kissoilla, on todettu systeemisiä oireita (kuten uneliaisuutta), neurologisia oireita (kuten haparointi ja lihasvärinä) ja/tai ruoansulatuskanavan oireita (kuten oksentelu ja ripuli) tämän eläinlääkkeen käytön yhteydessä. Yliannostuksessa lisäksi kuolaamista. Ei saa käyttää alle 2kg painaville kissoille. Huom! Pienille kissoille on oma lääke, jota ei saa käyttää alle 6 viikon ikäisille tai alle 0.5kg painaville kissoille.
Ei suositella käytettäväksi huonokuntoisille kissoille, eikä yksilöille, joilla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta
Voidaan käyttää
Mirrix vet. 11,5% oraalipasta Pyranteeliembonaatti 115,3 mg/g vastaten pyranteelia (emäksenä) 40,0 mg/g Haittavaikutukset harvinaisia. Turvallisuusmarginaali on korkea (akuutti LD50-arvo vastaa 121-kertaisesti suositeltua annosta), yliannosuksesta ei yleensä aiheudu haittavaikutuksia pennuille tai aikuisille kissoille. Voidaan käyttää
Profender paikallisvalelulious emodepsidi ja pratsikvanteli Harvinaisissa tapauksissa kissoista jotkut saattavat kuolata tai oksennella hoidon jälkeen. Tämän on ajateltu olevan seurausta siitä, että kissa on nuollut antokohtaa heti hoidon jälkeen. Hyvin harvoissa tapauksissa saattaa esiintyä myös ohimenevää kutinaa, tulehtuneisuutta tai karvojen lähtöä kohdassa, johon valmistetta on annettu kissan iholla. Nämä oireet häviävät ilman erityistä hoitoa. Ei saa käyttää nuorilla eläimillä (alle 8-viikkoisilla ja alle 0.5kg:n painoisilla kissoilla). Ei saa käyttää sairailla kissoilla ennen eläinlääkärin suorittamaa hyöty-riskisuhteen arviointia. Voidaan käyttää
Sepantel vet 40 mg tabletti Pyranteeli 40,0 mg Valmiste on hyvin siedetty annoksina, jotka vastaavat 5x-hoitoannota. Hoitoannoksella haittavaikutuksia ei ole odotettavissa. Ei pidä käyttää kolinergisten lääkkeiden (esim. levamisoli) tai kolinesteraasiestäjien (esim. orgaanisten fosforiyhdisteiden) kanssa. Piperatsiini voi heikentää pyranteelin tehoa. Voidaan käyttää
Stronghold paikallisvalelulious Selamektiini (eri vahvuuksin ja pitoisuuksin) Harvinaisissa tapauksissa tilapäistä alopesiaa (karvanlähtöä) anostelupaikassa kissoilla. Hyvin harvinaisissa tapauksissa annostelupaikassa ilmenee myös tilapäistä ärsytystä. Harvinaisissa tapauksissa saattaa aiheuttaa karvan paakkuuntumista tai vähäistä valkoisen jauheen esiintymistä annostelupaikassa. Ei saa käyttää alle 6 viikon ikäisillä eläimillä. Ei myöskään kissoilla, joilla on jokin muu sairaus tai jotka ovat heikkokuntoisia sekä kokonsa ja ikänsä suhteen alipainoisia. Voidaan käyttää

Taulukko on muodostettu kissoille tarkoitettujen lääkkeiden valmisteyhteenvedoista. Kannattaa huomioida myös seuraavat useammissa yhteenvedoissa mainitut asiat:

©Tarja Laakso 2011